Dossier Wonen en Hypotheken

Een woonkrediet naar uw wensen?

  BE   16 februari 2012 Bron: Argenta
Elke Belg heeft een baksteen in zijn maag. Vroeg of laat wil de gemiddelde Belg investeren in een eigen huis. En liefst ook nog dat eigen huis verbouwen. U ook?

Om die droom te verwezenlijken, hebt u waarschijnlijk een woonkrediet nodig. U kunt daarbij kiezen uit verschillende looptijden, rentevoeten, terugbetalingsmodaliteiten, …

Kies het juiste krediet
Om een huis te kopen, te bouwen of te verbouwen, hebt u een betrouwbare bankpartner nodig. Die helpt u een duidelijke kijk te krijgen op uw project en op uw huidige en toekomstige situatie. U bepaalt natuurlijk zelf wat een realistische looptijd is voor uw krediet, in functie van uw budget.

Betaal terug zonder risico’s te nemen
Uw krediet moet 100 % op uw financiële draagkracht afgestemd zijn. Voor dat advies op maat kunt u bij Argenta terecht. Argenta biedt, als eerste en enige bank in België, een bijzonder eenvoudige hypotheekformule aan die uw budget als uitgangspunt neemt voor de berekening van de lening. De tarieven zijn bovendien erg voordelig!

Die formule heet de Variabele Lineaire Kapitaalaflossing (VLK). U bepaalt zelf het bedrag van uw eerste maandelijkse aflossing. Bovendien kunt u progressieve en degressieve kapitaalaflossingen combineren. Met die kredietvorm zorgt Argenta voor een echte oplossing op uw maat, waarbij het totaal terug te betalen bedrag meestal lager is.

Bepaal zelf de voorwaarden
De meeste kredietverstrekkers vragen u om een formule (vaste kapitaalaflossingen of vaste mensualiteiten), duurtijd en variabiliteit van de rentevoet te bepalen. Pas daarna krijgt u zicht op de aflossingstabel.

Bij de VLK-formule van Argenta is dat anders. U kiest alleen de periode van rentevastheid en de duurtijd van uw lening. En u bepaalt het bedrag van uw eerste maandelijkse aflossing. Met die elementen berekent Argenta de mensualiteiten van het krediet. Dat maakt meteen heel wat verrassend rendabele oplossingen mogelijk.

Uw voordelen
  • U laat de lasten van uw krediet beter aansluiten bij uw budget.
  • Omdat de kapitaalaflossingen lineair berekend kunnen worden, blijft de stijging ervan in de eerste, vaak kritische jaren, laag.
  • Als u kiest voor een lening met een aanpasbare en dus lagere rentevoet, creëert u ruimte om in de beginperiode van uw krediet meer kapitaal af te lossen dan bij een klassiek krediet met gelijke maandlasten, de zogenaamde vaste mensualiteiten. U betaalt uw schuld in het begin sneller af, dus een latere renteaanpassing heeft minder vat op uw maandlast. Op het einde van de rit betaalt u bijna zeker minder interesten.


Speel in op uw levenscyclus
U kunt een Variabele Lineaire Kapitaalaflossing combineren met een progressieve of degressieve kapitaalaflossing. Wat betekent dat concreet? Als u kiest voor een degressieve aflossing, dan betaalt u in het begin meer af en maakt u in een latere fase van het krediet financiële ruimte vrij voor andere zaken. Andersom kan ook.

Een Argenta-kantoorhouder vertelt:

“Een van mijn cliënten kreeg van een andere financiële instelling een offerte voor een lening van 100.000 euro over 20 jaar met een vaste rentevoet van 3,70 %. De vaste maandlast bedroeg 587,11 euro, de totale interestlast 40.906,92 euro. Op het eerste zicht leek dat niet slecht. Maar met onze VLK-formule kon ik een beter voorstel op maat bezorgen. De cliënt legde de maandlast in het begin liever wat hoger. Zo kon hij daarna een pensioenreserve opbouwen. Een erg verstandige keuze!

De klant wilde starten met een maandelijkse afbetaling van maximaal 700 euro. We kozen voor een vaste rentevoet gedurende 10 jaar van 3,60 %. Door te starten met een hogere maandelijkse betaling, worden de afbetalingen de jaren erna steeds lager. De rente heeft de laatste 10 jaar (met piekjaar 2008) een maximale stijging van 1,50 % gekend. Als we er vanuit gaan dat dat niet verandert, stijgt de maandlast bij de renteherziening na 10 jaar naar 629,39 euro, om daarna geleidelijk weer te zakken naar 449,91 euro. De totale interestlast in dit scenario is 39.734,16 euro.”

We zetten de verschillen nog even op een rij:

Het jonge koppel Brecht en Sofie wil een huis kopen van 150.000 euro. Daarvoor gingen ze op zoek naar de meest geschikte lening. Brecht is 25 en arbeider, Sofie 27 en beginnende zelfstandige advocate.

“Van onze huisbankier kregen we een voorstel met een vaste rentevoet van 4,25 %. We wilden ons maandelijks af te betalen bedrag in het begin van onze carrière wat lager leggen. We willen niet te lang wachten om aan kindjes te beginnen, dus kozen we voor een looptijd van 30 jaar. De maandelijkse afbetaling bedroeg 730,85 euro, de totale interestlast 113.105,55 euro. We besloten om bij onze lokale Argenta-kantoorhouder langs te gaan. Hij stelde ons een afbetaling op maat voor waarbij we in het begin een pak minder betalen en onze totale kost ook veel lager ligt! We staan aan het begin van onze carrière, dus starten met een lagere afbetaling is voor ons perfect. We hebben niet lang getwijfeld!”

Met de VLK-formule van Argenta hebben deze cliënten een lening op 25 jaar met een initiële maandlast van 691,84 euro. De rentevoet is vast gedurende 15 jaar. Daardoor stijgt de maandelijkse afbetaling geleidelijk naar 802,99 euro. De rente heeft de laatste 10 jaar (met piekjaar 2008) een maximale stijging van 1,50 % gekend. Als we er vanuit gaan dat dat niet verandert, stijgt de maandlast bij de renteherziening na 15 jaar naar 903,91 euro, om daarna geleidelijk weer te zakken naar 794,81 euro. De totale interestlast in dit scenario is 89.486,40 euro.

We zetten de verschillen nog even op een rij:

Wist u dat…
…het in sommige gevallen mogelijk is om uw hypothecair krediet opnieuw te gebruiken? Tijdens de looptijd van een hypothecair krediet betaalt u elke maand een stukje kapitaal en intrest terug. In de meeste gevallen kunt u het stuk kapitaal dat al afbetaald is opnieuw opnemen.

Een voorbeeld: In 2005 leende u 100.000 euro op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 5,00 %. Na 6 jaar hebt u ongeveer 25.000 euro kapitaal afgelost. Dat bedrag kunt u opnieuw opvragen aan uw bank zonder dat uw krediet opnieuw beschreven moet worden bij de notaris. U krijgt een extra aflossingstabel en kunt de 25.000 euro opnieuw gebruiken voor onroerende doeleinden, zoals de installatie van zonnepanelen, het plaatsen van een zwembad of een complete renovatie.

Wilt u meer informatie over de hypothecaire kredieten van Argenta? Maak een afspraak met een van onze kantoorhouders via www.argenta.be en dan via ‘Kies uw kantoor’

Lees ook:

Voor meer informatie: Vul onderstaand formulier in!

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo