Betaalbaarheid van energie moet bewaakt worden voor alle doelgroepen

  BE   6 december 2019 Bron: Nelectra
Betaalbaarheid van energie moet bewaakt worden voor alle doelgroepen
Nelectra, de federatie voor de elektrosector pleit bij Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir om de betaalbaarheid van energie te bewaken ook voor wie in het verleden koos voor directe verwarming en accumulatieverwarming.

Nelectra maakte deze vraag over aan de minister nadat ze haar beleidsnota voorstelde aan het begin van de legislatuur en herhaalt deze op het moment dat de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) bekendmaakt dat energiearmoede kan ontstaan bij alleenstaanden en eenoudergezinnen die met elektriciteit verwarmen.

De bestraffing van elektrische verwarming heeft een grote impact op bewoners van sociale woningen. Hier hebben immers de sociale huisvestingsmaatschappijen in het verleden massaal gekozen voor directe verwarming en accumulatieverwarming. Deze bewoners hebben moeite hun energierekening te blijven betalen, en dit terwijl er oplossingen voorhanden zijn.

Ook alle anderen die over accumulatieverwarming beschikken, een technologie die in het verleden trouwens gepromoot werd door de overheid, dreigen slachtoffer te worden van de bestraffing. Zij worden geconfronteerd met een veel hogere factuur en wanneer het over huurders gaat kunnen ze zelf niet eens beslissen over energiebesparende investeringen in de woning. De eigenaar wordt ook niet aangemoedigd noch ondersteund om energiebesparende investeringen uit te voeren in de woning.

Nelectra pleit bij Vlaams minister Demir om vorm te geven aan een sociaal rechtvaardige transitie waarbij energiebesparende investeringen aangemoedigd worden. Want slimme sturing van elektrische verwarming in combinatie met zonnepanelen is een energievriendelijke investering die loont. Helaas wordt ze vandaag de dag nog afgestraft in de huidige EPB-berekening.

Nelectra hoopt in dit verband ook dat Vlaams minister van energie Zuhal Demir een einde maakt aan de dubbelzinnige situatie waarbij enerzijds de elektrificatie van het wagenpark wordt gepromoot maar anderzijds elektrische verwarming die diezelfde stroom gebruikt op hetzelfde tijdstip, bestraft wordt.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo