Nieuwbouw

Besix realiseert het nieuw mastergebouw voor de Lokale Politie Antwerpen

Besix realiseert het nieuw mastergebouw voor de Lokale Politie Antwerpen
Door de bouw van het multifunctioneel wooncomplex Cadiz op Het Eilandje en van de hoogste woontoren van de stad (Parktoren) is BESIX geen onbekende in Antwerpen. Nu levert de bouwgroep met dit nieuwe project opnieuw een belangrijke bijdrage aan de Antwerpse skyline. Het Mastergebouw bevindt zich op de site van Post X (tussen de Ring, de Singel en de Borsbeeksebrug), een terrein dat BESIX ondertussen goed kent aangezien de bouwgroep er al sinds 2015 aan het werk is voor de verwezenlijking van 6 passieve kantoorgebouwen.

In november 2017 kreeg BESIX het contract toegewezen voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Antwerpse lokale politie. De ontwikkelaar van dit project is IRET Development en de opdrachtgever is AG VESPA.

Het contract omvat de bouw in 29 maanden van 2 torens met elk 9 verdiepingen, aan elkaar verbonden door een 4 verdiepingen tellende centrale kern. Het complex zal plaats bieden aan zo’n 14.000 m² kantoorruimte, 400 parkeerplaatsen, 500 fietsenstallingen en 2.200 werkposten. Het wordt een passiefbouw die bovendien zal beschikken over een groendak. De ondertekening van het contract betekende meteen de start van de bouwfase, waarvan de oplevering al voorzien is voor het voorjaar 2020. De bouwkost bedraagt ongeveer 90 miljoen euro.

Besix realiseert het nieuw mastergebouw voor de Lokale Politie Antwerpen

“Dit project is een kolfje naar onze hand omdat het technische complexiteit combineert met waardecreatie voor de gemeenschap. De toegestane realisatietijd is kort, vooral voor zo’n technisch geavanceerd gebouw, maar onze uitgebreide expertise en gelijkaardige ervaringen op dit gebied zorgen ervoor dat we de termijn zullen kunnen respecteren", zegt Gunter Egghe, Commercieel Directeur bij BESIX. “We zijn bovendien verheugd te kunnen meewerken aan de ontwikkeling van deze site die een interessante stadsontwikkeling doormaakt.” vult Karel Vermeersch, Deputy General Manager bij BESIX, aan.

Op dit ogenblik worden op de werf de funderingen gegraven.

Excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld

BESIX investeert voortdurend in haar kwaliteit, zowel op menselijk als op materieel vlak. “Dat is de reden waarom de overheid, industrie en projectontwikkelaars regelmatig beroep op ons doen om hun projecten uit te voeren”, voegt Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group, eraan toe. "Dit project op de site van Post X bevestigt onze positie als belangrijke speler in België, met name op het gebied van constant evoluerende stadsontwikkeling. Bij al onze projecten engageren we ons om, in overeenstemming met onze visie, het duurzame karakter van stadsvernieuwing te waarborgen.”

Besix realiseert het nieuw mastergebouw voor de Lokale Politie Antwerpen