Veel minder sociale leningen afgesloten in 2015

25 januari 2016 Bron: VRT Nieuws
In 2015 zijn er 2.600 minder Vlaamse sociale leningen uitgereikt dan in 2014. Dit komt door de strengere regels van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. Wie van de bank geen woonkrediet krijgt, kan aankloppen bij de Vlaamse overheid voor een sociale lening. Die hebben een gunstige rentevoet en men kan tot 100 procent van de waarde van de woning lenen. Maar het systeem explodeerde de voorbije jaren onder druk van de financiële crisis en de strengere voorwaarden bij de banken, met een record van 7.640 toegekende leningen in 2014 voor een totaalwaarde van 1,2 miljard.

Te duur en voor een té brede doelgroep vond N-VA al in de vorige regering. Huidig minister van Wonen Liesbeth Homans scherpte de voorwaarden dan ook aan. Nieuwbouw en herfinanciering werden sinds 1 januari 2015 uitgesloten, het budget werd teruggeschroefd en de nadruk werd gelegd op bescheiden woningen en inkomens.

De aanpak laat zich voelen: in 2015 werden 5.057 leningen afgesloten voor een bedrag van 800 miljoen - een derde minder dan in 2014. Een andere oorzaak kan de daling van de marktrente zijn, waardoor er bij private banken betere zaken te doen zijn.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo