Nieuwbouw

Eerste erkende sociale assistentiewoningen in Gent

Tom Balthazar, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en Rudy Coddens, voorzitter van OCMW Gent, gaven vandaag het officiële startschot voor de bouwwerken aan de eerste erkende sociale assistentiewoningen in Gent. Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg bouwt WoninGent negentien erkende sociale assistentiewoningen. Een primeur voor Gent en een belangrijke stap om zelfstandig wonen met aangepaste hulpverlening ook voor minder gegoede ouderen toegankelijk te maken. Volgens de huidige plannen, zullen de assistentiewoningen midden 2017 in verhuring kunnen gaan.

Eerste erkende sociale assistentiewoningen in Gent

Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg realiseert sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een nieuwbouwproject met negentien moderne erkende sociale assistentiewoningen. Het gebouw zal dan ook beantwoorden aan de bepalingen van het woonzorgdecreet. Zo zijn de gemeenschappelijke delen en alle appartementen toegankelijk voor rolwagengebruikers en worden in gangen en traphallen handgrepen op de muren voorzien. In elk appartement zijn voorzieningen aanwezig voor de plaatsing van een oproepsysteem voor noodgevallen.

Op de begane grond zijn twee vlot toegankelijke bergruimten voorzien voor scootmobielen en (elektrische) fietsen. Er komen ook zeven parkeerplaatsen voor de bewoners, waarvan vier voor personen met een beperking.

Het gebouw krijgt een binnentuintje met wat bomen en een zitbank waar de bewoners een praatje kunnen maken met elkaar. Dit moet bijdragen om de sociale cohesie tussen de bewoners te versterken.
Alle appartementen zullen echter ook een eigen terras hebben.

Deze erkende sociale assistentiewoningen zullen de eerste in Gent zijn. Tom Balthazar, voorzitter van WoninGent, is verheugd met de belangrijke rol die WoninGent speelt in deze primeur voor Gent: “Een 35 procent van onze sociale huurders is 65-plusser. WoninGent is blij dat ze een waardevolle bijdrage levert om zelfstandig wonen in combinatie met aangepaste dienstverlening voor deze groep mensen nu ook toegankelijk te maken. Met de bouw van de erkende sociale assistentiewoningen aan de Botermarktpoort onderschrijft WoninGent haar engagement om actief bij te dragen aan betaalbare woonoplossingen voor deze doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt in Gent.“

Hulpverlening op maat van de oudere

Assistentiewoningen zijn woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen, maar toch occasioneel zorg nodig hebben. Ze bieden huisvesting op maat in combinatie met mogelijkheden tot sociale netwerkvorming en zorggaranties. Voor dit laatste luik gaat WoninGent een samenwerking aan met OCMW Gent. Dit betekent dat WoninGent de erkende sociale assistentiewoningen zal verhuren aan oudere sociale huurders die aan de voorwaarden beantwoorden en dat OCMW Gent de organisatie van de dienstverlening op zich zal nemen.

Rudy Coddens, voorzitter van het OCMW Gent en schepen van Armoedebestrijding, Seniorenbeleid en Werk van de Stad Gent: “Als OCMW willen we ervoor zorgen dat alle senioren kunnen terugvallen op de ondersteuning die ze nodig hebben. Als beleid kunnen we echter de uitdagingen van de vergrijzing niet alleen aan. De sleutel tot succes is het actief betrekken van partners uit verschillende sectoren. Dit project is daar dus een mooi voorbeeld van.”

“Bijzonder aan dit project is dat we vertrokken zijn van de sterktes van beide partners. Zo heeft OCMW Gent een jarenlange ervaring opgebouwd in het ondersteunen en empoweren van ouderen. OCMW zal dus in dit project instaan voor de dienstverlening, zoals de woonassistent, het bevorderen van de sociale cohesie en 24–uur permanentie … Medewerkers van het lokaal dienstencentrum De Knoop nemen deze taak op zich”, voegt Coddens hieraan toe.

Dit sociaal project wil wonen in de eigen wijk toegankelijk én betaalbaar maken, ook voor ouderen met een laag inkomen. Toekomstige bewoners met een beperkt inkomen zullen dus een beroep kunnen doen op de premie assistentiewoningen van OCMW Gent. Dankzij deze nieuwe woonvorm krijgen ook de minder gegoede Gentenaars de kans om zo lang als mogelijk op een kwaliteitsvolle manier ouder te worden in hun buurt én kunnen ze blijven participeren in de maatschappij.

WoninGent bouwt eerste erkende sociale assistentiewoningen in Gent

Geïntegreerd ontwerp

WoninGent verwierf de gronden in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’.
In 2013 ging WoninGent over tot de sloop van de bestaande woningen op de site om het ontwerp van de nieuwe invulbouw mogelijk te maken. Bij dit ontwerp werd de nodige aandacht besteed aan de integratie van het project in de wijk. Het nieuwe gebouw zal zich inschrijven in de architectuur van de omliggende straten door de materiaal- en kleurkeuze af te stemmen op elementen die in de directe omgeving terug te vinden zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van glas, beton, baksteen en metaal.
Voor het gebouw komt een ‘groene hoek’, een openbaar pleintje dat door Stad Gent zal worden aangelegd.