Woonzorgcentrum Sint-Jozef Evere opgeleverd

  BE   10 juni 2015 Bron: BURO II & ARCHI+I
Op vrijdag 12 juni wordt het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere geopend. Voor dit project hebben 3 opdrachtgevers zich gegroepeerd, namelijk het woonzorgcentrum Sint- Jozef, het lokaal dienstencentrum Aksent en de private investeerder cvba Evere Green. Er wordt een uitbreiding van een woonzorgcampus gerealiseerd met een afdeling voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 assistentiewoningen. Bij het ontwerp werd veel belang gehecht aan een goede organisatie van het bouwprogramma, het behoud van het open zicht naar het park en van een kwalitatieve open ruimte aansluitend op de bestaande gebouwen. Dit resulteert in een nieuw bebouwingsconcept met integratie van een torenvolume.

Hoewel alle partners een zekere autonomie wensen te behouden in het nieuwe gebouw met een specifiek afleesbaar en onderscheidbaar programma, werken alle partijen ook voortdurend interactief samen.

De buitenruimte, parking, grootkeuken, centrale circulatie en logistieke faciliteiten worden gedeeld en daardoor geoptimaliseerd. De interactie en ontmoeting tussen de verschillende gebruikersgroepen verlaagt het gevaar op isolement. Tegelijk faciliteert de aangepaste infrastructuur het verlenen van de zorg op maat en de ondersteuning waar -en in welke mate- die nodig is.

Er is gekozen voor natuurlijke zachte materialen en veel glas om maximaal daglicht toe te laten. De keuze voor een met hout beklede gevel zorgt voor een sterke integratie met de parkomgeving. Het gebouwenconcept gaat uit van drie programmaclusters, duidelijk afleesbaar, maar toch geďntegreerd in één architecturaal en functioneel geheel.

  1. Het lokaal dienstencentrum wordt naar het park gericht en maakt optimaal gebruik van de relatie tot de buitenruimte.
  2. De 3 leefgroepen voor telkens 10 dementerende bewoners werden ondergebracht in gestapelde balkvormige bouwlagen die als woonentiteit functioneren.
  3. De 17 flats werden geďntegreerd in een torenvolume.

De nieuwbouw wordt door een transparante verbindingsgang verbonden met de bestaande gebouwdelen. Langsheen deze verbinding wordt een nieuwe grootkeuken gebouwd waarin de maaltijden voor de verschillende gebruikers en doelgroepen worden bereid.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef Evere opgeleverd

Een gebouw voor de toekomst

Het gebouw is laag-energetisch en stoelt op de principes van duurzaam bouwen. De E-peilen van de flats variëren tussen de 17 en 32. De centrale stookplaats met een gasgestookte condensatieketel doet dienst voor de 3 gebruikersgroepen, met etagestations voor de flats waar rechtstreekse bereiding van sanitair warm water wordt voorzien. De micro-WKK (warmtekrachtkoppeling) op gas biedt vooral een grote meerwaarde voor de stroomvoorziening van de centrale delen, het woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum en de grootkeuken. Het volledige gebouw heeft een ventilatiesysteem D, wat betekent dat er zowel mechanische pulsie als mechanische extractie is met warmterecuperatie.

Het omzetten van de ambitieuze doelstellingen en specifieke verwachtingen van de verschillende gebruikersgroepen, dit te realiseren zijn binnen de meertalige Brusselse Hoofdstedelijke complexiteit, en onderhevig aan verschillende normeringskaders, bevoegdheidsversnippering, subsidiemechanismen en controle-organen, vereisen een bijzondere aanpak, inzet en doorzettingsvermogen. Ondanks de grote mate van complexiteit zijn alle betrokkenen er steeds voluit voor gegaan en hebben ze aangetoond dat een procesmatige doelbewuste aanpak tot unieke resultaten leidt.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo