Vastgoed

Stagnerend woonaanbod doet vastgoedprijzen steeds sterker stijgen

Stagnerend woonaanbod doet vastgoedprijzen steeds sterker stijgen
Vandaag berichten heel wat media over de sterk gestegen vastgoedprijzen in 2020. De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat de bouwkosten in ons land sinds jaar en dag in lijn liggen met de algemene prijsevolutie van goederen. Hoewel ook de schaarste in grondstoffen voor isolatiematerialen zich wat lijkt af te tekenen in die cijfers. De sterke stijging van de vastgoedprijzen is evenwel overwegend te wijten aan de stijgende vraag, de vaak te trage vergunningsprocedures, de toenemende beperkingen op het woonaanbod en de toenemende schaarste in bouwgronden.

vergelijking vastgoedprijzen en consumptieprijzen

Stijgende vraag

Terwijl de demografische groei in Vlaanderen de afgelopen tien jaar 6 % bedroeg en de komende tien jaar gemiddeld 5 % bedraagt en wijdverspreid is over alle Vlaamse gemeenten heen, is die toename aan huishoudens vaak nog een stuk sterker in onze kernen en centra. Voorts is er een uitgesproken trend in gezinsverdunning die de vraag naar kleinere woningen en flats aanzienlijk doet toenemen. Dat woontype kende de afgelopen twee decennia dan ook een hoge vlucht.

Beperkingen op het woonaanbod

Bouwpauzes, inbreidingsprojecten die on hold worden gezet, de toenemende schaarste in bouwgronden: de combinatie van al deze beperkingen weegt op het stagnerende woonaanbod met verdere prijsstijgingen in de toekomst als gevolg. Bovendien zijn het al te vaak net de inbreidingsprojecten die verdere verstedelijking creëren en de bouwshift verder helpen, die bij een bouwpauze on hold worden gezet.

Daarnaast heeft de Vlaamse Confederatie Bouw al eerder geanalyseerd dat de reserve aan percelen cruciaal is om de vastgoedprijzen in een gemeente in de hand te houden. Hoe beperkter de onbebouwde voorraad aan bouwgronden - ten aanzien van het aantal gezinnen in een gemeente - hoe hoger de stijging van de huizenprijzen. Die correlatie blijkt uit onderstaande grafiek.

Grafiek - Relatie tussen aantal onbebouwde percelen per huishouden (horizontale as) en stijging van de huizenprijzen tussen 2010 en 2017 (verticale as).
Relatie tussen aantal onbebouwde percelen per huishouden
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vooral de woonprijzen in Vlaams-Brabant sterk stijgen. Dat is een sprekende case aangezien die provincie een sterke bevolkingsgroei koppelt aan een stagnerend woonaanbod met een resem lokale bouwstops die vervolgens de druk vergroten op de buurgemeenten.

Trage vergunningsprocedures

In deze coronatijden blijkt de vergunningsprocedure van nieuwe bouwprojecten vaak heel wat vertraging op te lopen. Daarom is het van belang dat de lokale vergunningsdiensten voldoende digitale tools voorhanden hebben voor de communicatie onderling, met vergunningsaanvragers en met omwonenden. Want binnen de administraties zijn ook duidelijke overlegafspraken nodig om snel tot finale beslissingen te kunnen komen. Te vaak stellen wij vast dat diverse departementen (ruimtelijke ordening, economie, groen, brandweer, hulpdiensten) uiteenlopende adviezen verstrekken. Op die manier moeten ontwerpers en ontwikkelaars hun project vaak aanpassen. Maar uiteindelijk blijft een consensus en vooral een definitieve beslissing uit. Projecten geraken zo op de lange baan.

Ook interessant