Energie

Samenwerking nodig voor energieomslag

Samenwerking nodig voor energieomslag
De Vlaamse regulator voor de energiemarkt, de VREG, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de regeling die bestaande eigenaars van zonnepanelen 15 jaar terugdraaiende teller garandeert. De sector van de hernieuwbare energie betreurt dat finale duidelijkheid hiermee weeral opschuift. Het is een goede zaak dat eventuele wijzigingen pas in de volgende tariefperiode in werking zouden treden, en dat dus de facto tot ten vroegste 2021 er niks verandert.

Het is vooral jammer dat het zo moeilijk blijkt om in de Vlaamse energiemarkt duidelijke en toekomstbestendige regelingen te krijgen. Wij roepen de regering, het parlement en de regulator op om samen te werken voor de duurzame energieomslag, in plaats van zich te verliezen in een wederzijds opbod.

Ondertussen op het terrein blijven zonnepanelen in kost dalen, groeit de markt van warmtepompen gestaag en breken elektrische voertuigen langzaam aan door. De belangrijkste opdracht is nu de blik vooruit te richten en een degelijk systeem te ontwikkelen. Dat moet aansturen op flexibiliteit, maximale hernieuwbare energieproductie en mag niet afhankelijk zijn van steunmaatregelen van een overheid die van beleid kan veranderen. Concreet moet iedereen toegang krijgen tot energiedelen en moet je kleinschalige zonneprojecten gemakkelijk kunnen opzetten.

De afgelopen jaren hebben we de PV markt weer zien aantrekken. Die tendens was gestoeld op een duidelijke terugverdientijd waar de terugdraaiende teller een rol in speelt. ODE en Techlink staan achter de uitrol van de digitale meter. De digitale meter is een opportuniteit omdat ze sturing van injectie en afname mogelijk maakt, maar ook aanzet tot meer energie-efficiëntie en de deur openzet naar innovatieve oplossingen om echte energiesturing te gaan doen. Maar de digitale meter en de bijhorende tarifering mag geen vertrouwensbreuk veroorzaken voor zonnepanelen- of warmtepompeigenaars. Aangezien de Europese Commissie ons land net aanspoorde tot meer ambitie op het vlak van hernieuwbare energie, hebben we een beter en niet een slechter investeringsklimaat nodig.

Ook interessant