Energie

Minister Peeters teleurgesteld dat VREG opnieuw onrust zaait rond digitale meter

Minister Peeters teleurgesteld dat VREG opnieuw onrust zaait rond digitale meter
De digitale meter
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert ontgoocheld op de actie van de Vlaamse Energieregulator (VREG) om artikel 31 van het decreet digitale meter (keuzevrijheid) aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Exact over een week start de uitrol van de digitale meter in de Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven. Die uitrol komt niet in het gedrang door deze actie van de VREG, maar veroorzaakt wel opnieuw onrust. Lydia Peeters: “Het decreet digitale meter is doordacht en juridisch goed onderbouwd, en is cruciaal voor de energietransitie en de klimaatplannen. Net nu de rust was weergekeerd, acht de VREG het noodzakelijk om de consument nodeloos bang te maken en het draagvlak voor hernieuwbare energie nog maar eens onderuit te halen.”

Drie maand geleden keurde het Vlaams parlement het decreet digitale meter unaniem goed. Dit decreet bepaalt onder meer dat zonnepaneleneigenaars de keuze hebben om de terugdraaiende teller en het forfaitaire prosumententarief gedurende 15 jaar na installatie van de zonnepanelen te blijven behouden of meteen te kiezen voor een netvergoeding op basis van afname, wat de VREG voorstelde. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters betreurt het dat de VREG nu, op een week voor de start van de uitrol, met haar bezwaren op artikel 31 naar het Grondwettelijk Hof stapt. Volgens de VREG is artikel 31 discriminerend, tast het zijn autonomie aan en is het onvoldoende toekomstgericht.

Discriminatie

De opmerking van de VREG dat het artikel 31 discriminerend zou zijn, houdt volgens de minister geen steek.

Lydia Peeters: “We schenden het gelijkheidsbeginsel niet. Want ongelijke gevallen kan je niet gelijk behandelen, zo zegt het Grondwettelijk Hof zelf. Uiteraard is er een verschil tussen mensen die zonnepanelen hebben en zij die geen zonnepanelen hebben. Voor deze laatsten verandert er niets, de eerste krijgen keuzevrijheid inzake tarifering.”

Autonome bevoegdheid

Lydia Peeters: “We schenden ook de autonomie van de VREG niet. Volgens de recente Europese richtlijnen is de decreetgever, de Vlaamse regering dus, hier wel degelijk bevoegd voor en mogen wij deze beslissing dus nemen. Bovendien vraagt Europa dat de consument keuzevrijheid krijgt. Ook dat wordt met dit decreet waargemaakt.”

Toekomstgericht

De VREG meent dat artikel 31 van het decreet niet toekomstgericht zou zijn. Ook dit klopt niet zegt minister Lydia Peeters: het draagvlak bij prosumenten wegnemen en geen garantie geven voor hun rendement, zorgt ervoor dat er minder geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Dat willen we niet en is zeker niet toekomstgericht. We willen mensen juist aanmoedigen om meer te investeren in hernieuwbare energie en de keuzevrijheid werkt hier bevorderlijk.

Lydia Peeters: “Dit decreet werd zonder één tegenstem goedgekeurd in de plenaire vergadering. Dit is gelukt omdat het juridisch een goed onderbouwd dossier is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Grondwettelijk Hof ons daarin zal volgen. Bovendien hebben we net een rapport van Europa ontvangen dat stelt dat we nog een tandje moeten bijsteken op het vlak van hernieuwbare energie en nu wil de VREG dat hele draagvlak gaan ondermijnen en opnieuw onzekerheid creëren? Dat vind ik ronduit betreurenswaardig.”

De uitrol van de digitale meter kan wel gewoon van start gaan. Fluvius begint op 1 juli met de installatie van de eerste digitale meters. Woningen met zonnepanelen, nieuwbouwwoningen, ingrijpende energetische renovaties, budgetmeters en woningen die onderdeel uitmaakten van de proefprojecten digitale meters, komen het eerst aan de beurt.