Garanties van oorsprong nu ook voor groene energie

  BE   11 april 2019 Bron: Vlaamse regering
Garanties van oorsprong nu ook voor groene energie
De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit van Minister van Energie Lydia Peeters rond een systeem van garanties van oorsprong voor groene energie goedgekeurd. Garanties van oorsprong zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. Lydia Peeters: ďGaranties van oorsprong voor elektriciteit bestonden al. We hebben nu een erkenningssysteem op poten gezet voor alle vormen van groene energieproductie. Dit vormt voor producenten een extra stimulans om groene energie te produceren en geeft vertrouwen aan cliŽnten om groene energie aan te kopen.Ē

Een garantie van oorsprong is een bewijs dat stroom, gas, warmte of koude weldegelijk op een groene manier is geproduceerd. Een producent kan een erkenning aanvragen om voor bepaalde hoeveelheden energie waarvan bewezen is dat ze op groene wijze zijn opgewekt, garanties van oorsprong te krijgen.

Per energiedrager wordt een productieregistrator aangeduid die een grote expertise heeft in dat domein. Dat is Fluxys voor groen gas (zoals waterstof), Fluvius voor zonnepanelen onder 10 kVA (particuliere installaties), en het Vlaams Energieagentschap voor WKKís, groene warmte/koude en groene stroom (grotere installaties). De registrators behandelen de aanvragen tot erkenning en voeren regelmatig controles uit.

VREG

Het is de Vlaamse Energieregulator VREG die de garanties van oorsprong aflevert aan de producenten. Leveranciers die garanties van oorsprong bij groene producenten opkopen, leveren die weer in bij de VREG. Ook de databank waarin de certificaten verzameld worden, wordt door hen beheerd.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ďDankzij de garanties van oorsprong is er een sluitend kwaliteitssysteem dat het voor producenten interessanter maakt en hen stimuleert om groene stroom, warmte of koude, of groen gas op te wekken. Ze hebben met dit bewijs van groene energie immers een extra troef in handen om cliŽnten te overtuigen.Ē

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo