Drie miljoen euro voor ondersteuning Lokaal Energiebeleid

  BE   10 april 2019 Bron: Vlaamse regering
Drie miljoen euro voor ondersteuning Lokaal Energiebeleid
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende 3 jaar ťťn organisatie of een cluster van organisaties aanstellen, die fungeert als energie-expertisecentrum voor alle steden en gemeenten. Het centrum zal advies en begeleiding aanbieden op maat van lokale besturen en hen ook de juiste tools aanbieden. De selectie gebeurt via een aanbesteding. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ďLokale besturen staan dicht bij de burger, ze wekken vertrouwen. Daardoor zijn ze een cruciale actor in de energietransitie. We willen een expertisecentrum oprichten dat steden en gemeenten de komende 3 jaar energieadvies op maat kan geven.Ē

In de Vlaamse Energievisie staan tien uitgangspunten om van de energietransitie een succes te maken. Eťn van die uitgangspunten is dat de transitie een intensieve samenwerking vergt van de bevolking, de ondernemingen en de overheid. Om van onderuit te groeien is het van belang dat lokale overheden actief meewerken.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ďOmdat de Vlaming veel vertrouwen heeft in zijn lokaal bestuur, zijn steden en gemeenten ook goed geplaatst om te sensibiliseren, te mobiliseren en te ontzorgen op het vlak van energie-efficiŽntie, hernieuwbare energieproductie en elektrische mobiliteit.Ē

Burgemeesterconvenant

De Vlaamse lokale besturen zijn zich bewust van het belang van de energietransitie en het klimaatbeleid. In Vlaanderen hebben vele steden en gemeenten de jongste jaren een Burgemeesterconvenant afgesloten. Daarmee engageren zij zich om ofwel tegen 2020 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren, ofwel 40 procent minder tegen 2030. Ook willen heel wat gemeentebesturen dat hun publieke gebouwen en zwembaden verwarmd worden met groene warmte. Alleen ontbreekt bij vele lokale besturen de technologische en technische expertise om projecten te kunnen uitvoeren. Daarom wil de Vlaamse regering een expertisecentrum oprichten dat gedurende 3 jaar advies verleent en tools aanreikt op maat van steden en gemeenten.

Selectieprocedure

De Vlaamse overheid heeft nu een aanbestedingsprocedure klaar in twee fasen. In een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd op basis van hun potentieel. Ze moeten onder meer advies kunnen verstrekken rond energie-efficiŽntie van gebouwen, de uitrol van hernieuwbare energie en de ondersteuning van energiecoŲperaties. Pas wie hier als kandidaat geselecteerd wordt, mag in een tweede fase een offerte indienen.

Budget

De Vlaamse regering maakt met dit voorstel een budget van 3 miljoen euro vrij voor de oprichting van een tijdelijk expertisecentrum, dat gedurende 3 jaar alle Vlaamse steden en gemeenten zal bijstaan met professionele trajectbegeleiding en een set ondersteunende tools.

Lydia Peeters: ďVele lokale besturen hebben al klimaat- en energieplannen klaarliggen. Met een centraal expertisecentrum dat advies op maat kan leveren, helpt de Vlaamse overheid deze plannen om te zetten in realiteit.Ē

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo