Van woonbonus naar klimaatbonus

  BE   13 maart 2019 Bron: Confederatie Bouw
Van woonbonus naar klimaatbonus
De milieubewegingen hebben als eerste punt in hun klimaatbeleid voorgesteld om de woonbonus te hervormen tot een klimaatbonus. De woonbonus is nu ook van toepassing voor de aankoop van energieverspillende woningen zonder dat hier een renovatieverplichting wordt aan gekoppeld. Vandaar ook dat het renovatieritme in Vlaanderen op een veel te laag ritme blijft steken. Op dit ogenblik wordt amper 0,6% van het bestaande patrimonium per jaar grondig gerenoveerd. Jaarlijks zouden 2,5% van de bestaande woningen moeten worden gerenoveerd.

De toepassing van de woonbonus wordt volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) best beperkt tot nieuwbouw (die sowieso zeer energiezuinig wordt want evoluerend naar bijna energieneutraal) en tot grondige energetische renovaties. De klimaatbonus die de milieubewegingen voorstellen, moet wel substantieel zijn. Zoals de milieubewegingen terecht stellen, lopen de kosten voor een grondige renovatie al snel op tot 50.000 euro en meer.

Een groot probleem is dat kopers na de aankoop van een bestaande woning nu vaak over te weinig budget beschikken om nog te renoveren en de renovatiewerken uitstellen tot (veel) later of er zelfs nooit toe komen. Elke overdracht van patrimonium zou binnen de vijf jaar gepaard moeten gaan met een renovatie. Ook op dit vlak loopt de visie van de VCB gelijk met die van de milieubewegingen. Dit principe van een renovatie vijf jaar na de overdracht staat trouwens al in het Vlaams energieplan dat de huidige regering op 20 juli 2018 heeft goedgekeurd.

Om dit proces te vergemakkelijken gelooft de VCB bijkomend in het positieve effect van het EPC+ dat intussen wordt uitgerold. Dit certificaat geeft kopers een beter inzicht in de vereiste renovatiekosten als zij een woning aankopen. Zij zullen dan voor energieverslindende bestaande woningen een juistere prijs betalen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo