Nieuwe Vlaamse regering moet meer dan ooit investeringsregering worden

  BE   10 december 2018 Bron: Confederatie Bouw
Nieuwe Vlaamse regering moet meer dan ooit investeringsregering worden
Meer dan ooit moet de nieuwe Vlaamse regering een investeringsregering worden. Dat is de rode draad doorheen het memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Minister-president Bourgeois heeft zelf gesteld dat de Vlaamse overheid samen met de Vlaamse gemeenten nu voor 3% van het bbp (bruto binnenlands product) investeren maar dat dit vroeger voor 5% van het bpp was. Wegens de nood aan een inhaalbeweging moeten de overheidsinvesteringen in Vlaanderen volgens de VCB opnieuw naar 5% van het bbp evolueren.

Waar blijven de nieuwe investeringen in ziekenhuizen? Is er voldoende woonzorgcapaciteit als vanaf 2022 de babyboomgeneratie steeds sneller vergrijst? Wat met de meer dan 100 gemeenten waar de waterzuiveringsgraad onder 80% ligt? Wat met de waterlopen waarvan 87% nog slecht of ontoereikend scoren? Wat met de resterende missing links in de transportinfrastructuur nu de huidige regering er niet in geslaagd is voor Vlaanderen een mobiliteitsplan te realiseren? In welke schoolinfrastructuur gaat het stijgend aantal leerlingen in het secundair onderwijs worden opgevangen?

De renovatiemarkt boert achteruit. Jaarlijks wordt amper 0,6% van het woningpatrimonium grondig gerenoveerd. Dat moet 2,5% worden. Elke overdracht van patrimonium moet binnen de vijf jaar gepaard gaan met een renovatie. Dat staat ook zo in het Vlaams Energieplan dat de huidige Vlaamse regering heeft goedgekeurd. De nieuwe regering moet hier de daad bij het woord voegen. De woonbonus moet een energiebonus worden en dus enkel nog gelden bij nieuwbouw en bij energiebesparende woningrenovaties. ESCOís (Energy Saving Companies) moeten niet-woongebouwen helpen energiezuinig maken.

De huidige regering is er niet in geslaagd een volwaardig BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) te realiseren. De volgende regering moet de ruimtelijke ordening anders aanpakken: niet focussen op een versnelde vrijwaring van de open ruimte maar vooral op een veel grotere leefbaarheid van stads- en dorpskernen zodat bijvoorbeeld gezinnen met kinderen niet langer naar het buitengebied vluchten. En uitgaan van reŽle cijfers en feiten in plaats van betwistbare aannames en simulaties.

De overheid kan bestaande woningen in het buitengebied toch niet zomaar laten verkommeren. Dat kost trouwens ook geld. Terwijl nog grootschalige investeringen nodig zullen zijn om in de stads- en dorpskernen een meer leefbare woonomgeving te realiseren. Vanaf 2019 moeten de gemeentebesturen een nieuwe golf van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten op gang kunnen trekken. Zij rekenen hiervoor op de steun van de nieuwe Vlaamse regering en op de input van de bouw.

De bouw is als technologie- en milieu-integrator best geplaatst om voor al deze uitdagingen samen met de Vlaamse regering duurzame en betaalbare oplossingen uit te werken. Voor elk maatschappelijk probleem kan de bouw een oplossing helpen bieden. Het memorandum van de VCB levert daartoe tal van voorbeelden. Het roept de nieuwe verkozenen op om hiervan gebruik te maken.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo