Bouw is cruciaal in slimme energiebevoorrading

  BE   2 oktober 2018 Bron: Confederatie Bouw
Bouw is cruciaal in slimme energiebevoorrading
De behoefte aan hernieuwbare energietechnieken zoals PV-panelen en windmolens, staat opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. Ditmaal vanwege de bekendmaking dat het aantal kerncentrales in ons land binnenkort tijdelijk te herleiden is tot één. Het mag dan ook duidelijk zijn dat hernieuwbare energietechnieken nu al cruciaal zijn in onze energiebevoorrading. Met de nodige stimulansen zal dit potentieel zich niet alleen verder kunnen ontwikkelen, door op gebouwenniveau de geproduceerde hernieuwbare energie te gaan sturen naargelang de vraag op het elektriciteitsnet, kan elk van ons slimme ‘prosument’ worden. Zowel bedrijven als particuliere eigenaars kunnen zo meewerken aan een uitgebalanceerde energiebevoorrading. De uitrol van slimme meters vanaf 2019 wordt daarbij doorslaggevend.

Iedereen ‘prosument’

Vandaag leveren PV-panelen en windmolens heel wat energie naargelang de weersomstandigheden. Verdere sturing van die energieproductie ontbreekt momenteel, overbelasting op het energienet loert steeds om de hoek en bijgevolg slagen we er vooralsnog niet in de beschikbare capaciteit van de geleverde hernieuwbare energie optimaal in te zetten. Om stappen te zetten in een evenwichtige bevoorrading van hernieuwbare energie, kunnen de ‘net-actieve gebouwen’ zelf – dat zijn de gebouwen die hernieuwbare energie produceren maar ook consumeren – een cruciale rol spelen. Dat betekent dat het gebruik van elektriciteit van die gebouwen piekt bij hoge productie en indien nodig de mogelijkheid heeft om te bufferen om op een later tijdstip het elektriciteitsnet te bevoorraden. In zo’n automatisch sturingsmechanisme schuilt het succes van een complete transitie naar hernieuwbare energie aangezien grote schommelingen kunnen worden vermeden. Gebouwen die terdege uitgerust zijn om uitgebalanceerd het net te bevoorraden van de geproduceerde hernieuwbare energie, dienen te kunnen rekenen op een voordeel in de berekening van hun E-peil. Dat is vandaag nog niet het geval.

Digitale meters luiden kentering in

Fluvius heeft bekend gemaakt dat dit najaar een laatste testproject start met de digitale meter in een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant, opdat alles klaar is om vanaf 1 januari 2019 in heel Vlaanderen dit uit te rollen. Vervolgens zullen de komende 15 jaar alle residentiële meters vervangen worden door digitale equivalenten. Die invoering van slimme meters zal een doorslaggevende rol spelen om net-actieve gebouwen optimaal in te zetten. Niet het minst omdat bijv. financieel zou kunnen aangemoedigd worden om te leveren op het net bij overbelasting . Een aangepaste tarifering kan helpen om schommelingen op het elektriciteitsnet te vermijden en de geleidelijke levering van hernieuwbare energie te verzekeren. De technische installaties en elektrische apparaten in een gebouw zullen naargelang de noden ten volle werken bij piekmomenten in de productie van zonne- of windenergie. Indien aan de nood van het gebouw voldaan is, is stockage – bijv. met batterijen - op gebouwenniveau essentieel.

Micronetwerken vergen veranderingen in gemeentewet

Een volgende stap is het uitwisselen van geproduceerde hernieuwbare energie op bijv. wijk- en buurtniveau. Om het onderste uit de kan te halen, kunnen slimme micronetwerken opgezet worden maar vandaag lijkt de gemeentewet dat nog in de weg staan. Die regelgeving houdt immers een sleutelpositie in van de energiebevoorrading op gemeentelijk niveau terwijl nieuwe mogelijkheden nieuwe organisatorische structuren vergen. De nieuwe generatie van krachtigere batterijen voor stockage van overtollige energie en de verdere opkomst van elektrische voertuigen zullen de opkomst van netwerken op buurtniveau versnellen.

Dit kan toekomstmuziek lijken maar binnen 15 jaar zullen de laatste nieuwe benzinewagens van de band rollen. Daarna zullen elektrische voertuigen de hoofdtoon voeren. in die wetenschap kunnen we vandaag al anticiperen op innovatie en op de noden van morgen in bijv. de stadsvernieuwingsprojecten die momenteel van start gaan. De Vlaamse Confederatie Bouw zal daarom in haar memorandum voor de volgende Vlaamse regering een halszaak maken van innovatie en de investeringen die slimme netwerken en mobiliteit vergen. Daarnaast ligt er een enorme energiewinst te boeken in de meer dan 2,5 miljoen woongelegenheden die wachten op een ingrijpende, energetische renovatie. Dit om de energiedoelstellingen van 2050 te kunnen waarmaken. Ook dat dient een prioriteit te zijn van de volgende regering die werk dient te maken van aanmoedigingen om het energieverbruik te beperken maar ook om de opwekking van hernieuwbare energie in dat enorme areaal van te renoveren gebouwen te stimuleren.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo