Vastgoed

Ruim 1 op 3 Belgen ziet de toekomst van zijn buurt somber in

Ruim 1 op 3 Belgen ziet de toekomst van zijn buurt somber in
Vooral wie jonger is dan 34 jaar, ziet de kwaliteit van de buurt of woonomgeving waarin men leeft somber in. Kleiner en dichter op elkaar wonen in dorpskernen en stedelijke omgevingen is voor deze groep, die vaak nog een eigen woning moet kopen of bouwen, een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. De aangekondigde betonstop versterkt bovendien het pessimisme over de toekomstige woon- en leefkwaliteit in ons land. Deze bekommernis staat haaks op het opzet van de betonstop die de leefbaarheid van onze buurten net wil vergroten. 1 op 5 Belgen begrijpt echter niet goed de inzet, draagwijdte en opportuniteiten van de betonstop op de toekomstige woonkwaliteit. Meer en betere informatie is dus de boodschap.

Uit de studie van Reynaers Aluminium blijkt dat 1 op 4 Belgen vandaag niet gelukkig is met de woon- en leefkwaliteit van zijn of haar buurt. 1 op 3 zag die er de voorbije jaren naar eigen zeggen ook op achteruitgaan.

Heel wat Belgen (38%) vrezen dat hun buurt ook in de toekomst achteruit zal gaan. Het Noorden van het land is hierover pessimistischer dan het Zuiden (respectievelijk 46% en 23% is van mening dat dat de woon- en leefkwaliteit in hun buurt nog zal verslechteren).

Een opvallend aspect van dit pessimisme over de toekomst van onze leefomgeving is dat ruim 1 op 3 Belgen en 4 op 10 jonger dan 34 jaar, de betonstop als belangrijke reden opgeeft.

Maar meer nog liggen de Belgen wakker van de impact van de hoge energiekosten (84%), mobiliteitsproblemen (80%), verdwijnende groene ruimtes (78%) en stijgende woningprijzen (72%) op de kwaliteit van hun woonomgeving.

“Er is een paradox tussen de vrees voor de betonstop en de bezorgdheid over groene ruimte, mobiliteit, energiekost en woningprijzen. Deze pijnpunten wil diezelfde betonstop nu net aanpakken. Ruim 1 op 3 Belgen zegt dat de overheid met deze maatregel niet zorgt voor een betere leefbaarheid van buurten en de woonkwaliteit van de mensen. Er is dus duidelijk nood aan meer informatie en sensibilisering,” aldus Bert Geerinckx, algemeen directeur Reynaers Aluminium Belux.

Jongere Belgen verdeeld over stad versus platteland

Jongeren laten hun droomhuis met tuin op het platteland niet gemakkelijk los. Zo staat rust bij de helft van de jongeren in de top drie factoren die bijdragen aan een kwaliteitsvolle woonomgeving. De helft van de jongeren is bovendien bezorgd over een schaarste aan bouwgronden. Bijna 2 op 3 jongeren vreest kleiner te moeten wonen in de toekomst en maakt zich zorgen om dichter op elkaar te leven. Het ideale huis staat voor jongere Belgen nog steeds buiten de stads- of dorpskern, maar men beseft wel dat het niet vanzelfsprekend is.

Heel wat jongere Belgen (44%) zien echter ook de voordelen van wonen in de stad. Voor deze groep weegt vooral een betere mobiliteit zwaarder door dan wonen in een groene omgeving.

“Dankzij de strenge bouwnormen en isolatienormen voor ramen, deuren en daken blijft de kwaliteit van de bouwmaterialen en gebouwen toenemen. Dit vermindert de ongemakken van dichter op elkaar wonen en heeft een positief effect op de energieconsumptie,” aldus Bert Geerinckx.

Bijna de helft van de Belgen is in het algemeen tevreden over de maatregelen die de overheid neemt om een goede woonkwaliteit te verzekeren. De Belgen zijn meer tevreden over hun lokale gemeente- of stadsbestuur (52%) dan over het beleid van hun regering (44,5%).

Beleidspunten waar onze overheden volgens ruim 1 op 3 Belgen wel meer aandacht aan moeten besteden om de kwaliteit van het leven in onze woonbuurten en woningen te verbeteren zijn het vergroten van het aanbod op de woningmarkt, het stimuleren van alternatieve woonvormen zoals kangoeroe wonen, het promoten van wonen in steden, de normen voor urbanisatie en architectuur en de betonstop.

1 op 3 Belgen vindt nog dat ze te weinig inspraak hebben op het beleid en dat hun klachten niet voldoende gehoord worden.

Ook interessant