Evenwichtig kredietbeleid blijft nodig

  BE   25 september 2019 Bron: Confederatie Bouw
Evenwichtig kredietbeleid blijft nodig
Banken zouden volgens de European Systemic Risk Board (ESRB) in ons land te gemakkelijk woonleningen toekennen en daarom moeten er volgens deze waakhond harde limieten komen voor het bedrag dat kan worden ontleend. Nochtans bevindt de terugbetalingsmoeilijkheid van hypothecaire leningen zich op het laagste peil sinds minstens 15 jaar, zo stelt de Confederatie Bouw vast. Een evenwichtig kredietbeleid blijft dus nodig waarbij in de eerste plaats naar het profiel van de ontlener wordt gekeken.

Banken en verzekeraars moeten voorzichtiger zijn bij het toekennen van hypothecair krediet, zo vindt de ESRB, de Europese instantie die waakt over de financiële stabiliteit. Zo wil de ESRB, dat deel uitmaakt van de Europese Centrale Bank (ECB), dat het geleende bedrag niet hoger mag liggen dan een percentage van de waarde van de woning en dat het bedrag dat maandelijks wordt afbetaald maar een bepaald percentage van het inkomen mag bedragen.

De Confederatie Bouw heeft er alle begrip voor dat de ESRB probeert te vermijden dat er risicovolle woonleningen zouden worden toegekend. Volgens de sectorfederatie moet het profiel van de ontlener het determinerend criterium zijn bij het al dan niet toekennen van een woonlening. Op dat vlak valt op te merken dat het met de terugbetalingscapaciteit van hypothecaire leningen in ons land erg goed gesteld is: slechts 0,9% van alle woonleningen ondervond in 2018 moeilijkheden met de aflossingen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat is het beste resultaat in 15 jaar.

Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “We hebben vooral nood aan een evenwichtig kredietbeleid. De toegang tot hypothecair krediet mag immers niet dermate beperkt worden zodat er een vastgoedcrisis uit voortvloeit. Een hoog ontleend bedrag moet mogelijk blijven. Het houdt immers niet noodzakelijk meer risico in dan een krediet voor een lager bedrag. Zoals gezegd, is het belangrijk dat we de financiële situaties van de kredietnemers afzonderlijk bekijken.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo