Woonleningen

Bouw doet voorstellen om waardevaste hypotheekmarkt te verzekeren

Bouw doet voorstellen om waardevaste hypotheekmarkt te verzekeren
De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, heeft onlangs opnieuw de banken in ons land gewezen op de risico’s van hun hypothecaire kredietverlening. Hij dringt aan op concrete maatregelen in 2020 waardoor banken en verzekeraars meer voorzichtigheid aan de dag zouden leggen. De Vlaamse Confederatie Bouw doet al langer voorstellen om een verhoogde waardevastheid van woningen te verankeren in de kredietverlening. De capaciteit van kandidaat-kopers om binnen de vijf jaar de nodige energetische renovatie uit te voeren, staat daarbij voorop. De nakende hervorming van de woonbonus kan bijkomend een belangrijke hefboom zijn indien de nieuwe Vlaamse regering resoluut inzet op een klimaatbonus. De woonbonus afschaffen en louter vervangen door het verlagen van de registratierechten, brengt voor de kopers/gezinnen geen zoden aan de dijk. Dat heeft enkel een prijsverhogend effect op de huizenmarkt waardoor gezinnen geen euro meer te besteden hebben aan een kwaliteitsvollere en waardevastere woning.

Hypothecair krediet als hefboom voor waardevaste & energiezuinige woning

De klimaatuitdaging en de energiedoelstellingen van de Vlaamse overheid zetten beide in de komende decennia in op de energetische renovatie van miljoenen, verouderde woningen in Vlaanderen. Strengere kredietvoorwaarden kunnen een rem zetten op de woningmarkt en op het beschikbare budget voor renovaties. Maar mocht elke verkochte woning binnen de vijf jaar een energetische renovatie ondergaan, dan is tegen 2050 meer dan 90 % van onze woningen energiezuinig. Concreet stelt de VCB daarom voor dat kredietverleners zich niet louter baseren op de waarde van een woning bij aankoop. Maar dat zij vooral toekijken op de middelen en de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers om binnen de vijf jaar ook de woning energiezuinig te maken. En bijgevolg waardevaster. Zo vermijden de banken dat zij te veel krediet verstrekken aan de financiering van slechte woningen.

De bouwsector steekt alvast de hand uit om mee te werken aan de technische uitwerking van een verfijnd en gedifferentieerd kredietbeleid. De afgelopen jaren hebben we met tevredenheid vastgesteld dat de bankensector al op heel wat terreinen innovatieve krediettechnieken opzoekt. Denk maar aan het overleg en de samenwerking met de bouw om niet-woongebouwen in zorg, onderwijs en bij overheden energiezuinig te maken. Met energieprestatiecontracten en het invoeren van esco’s (energy service companies) slagen partnerships van bouwbedrijven en kredietinstellingen erin om op innovatieve wijze de energieprestatie van gebouwen aanzienlijk te stimuleren en het kostenplaatje zorgvuldig te beheren doorheen de hele lifecycle van het gebouw.

Zonder klimaatbonus van de regen in de drop

Een hervorming van de woonbonus dient zich aan. De woonbonus afschaffen en enkel vervangen door het verlagen van registratierechten helpt kopers evenwel helemaal niet. Zo’n verlaging zorgt ervoor dat het beschikbare budget om een woning te kopen stijgt. De beschikbare hoeveelheid woningen en bouwgrond in Vlaanderen ligt echter vast. Wanneer een groter budget beschikbaar is om hetzelfde aantal woningen te kopen, dan zullen huizenprijzen stijgen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de woonbonus vervangen door een vermindering van de registratierechten. Die ervaring leert dat zo’n korting nagenoeg volledig geabsorbeerd wordt door prijsstijgingen.

Dezelfde kritiek geldt ook voor de huidige woonbonus: voor zover de woonbonus de loutere aankoop ondersteunt en niet de bouw of renovatie van een woning (40 % van de hypothecaire kredieten), zorgt de woonbonus voor hogere vastgoedprijzen. Wij stellen daarom voor om de woonbonus te hervormen tot een klimaatbonus. Wie een energiezuinige woning koopt of bouwt of een bestaande woning energiezuinig maakt kan rekenen op bijkomende ondersteuning.

De klimaatbonus geeft niet alleen gezinnen een duw in rug om te renoveren met een permanente lagere energiefactuur als gevolg, maar helpt ook de waardevastheid van de huizenmarkt in ons land te verzekeren. En last but not least, deze maatregel is essentieel in de klimaatdoelstellingen aangezien de renovatie van miljoenen woningen in ons land een ware herculesopdracht is.