Woonleningen

Bijlenen bij een hypothecair krediet: kan dat?

Bijlenen bij een hypothecair krediet: kan dat?
Je woonkrediet loopt, maar je wil een extra bedrag bijlenen. Wat is er mogelijk en waarop moet je letten? Bijlenen is jammer genoeg geen evidentie. Je stapt daarom best naar een kredietmakelaar. Die zal in de eerste plaats bij jou polsen naar de reden waarom je wil bijlenen. Heb je extra geld nodig voor een verbouwing? Voor de aankoop van een tweede verblijf? Lees dan even verder hoe je precies een extra som kunt lenen.

Bijlenen kan op drie manieren

Er zijn drie opties om een extra budget te ontlenen:
  • een heropname van een bestaande hypotheeklening
  • een aparte lening
  • een herfinanciering van je bestaande lening, waarbij je het extra budget bijleent

Heropname van je bestaande woonkrediet

Heb je een woonkrediet lopen, dan kan je bijlenen wat je al terugbetaald hebt. Maar je bank beschouwt dit als een aparte kredietaanvraag. Je zal dus opnieuw moeten onderhandelen over de duurtijd van de lening en eventuele kortingen. Ook dien je opnieuw dossier- en schattingskosten te betalen.

Bijlenen via een aparte lening

Je kan ook gewoon een nieuwe lening afsluiten voor het extra bedrag dat je nodig hebt. Dat kan onder de vorm van een hypothecair krediet of een consumentenkrediet.
  • Wil je een hypotheeklening, dan is de vraag of een bank geneigd zal zijn om een hypothecaire lening toe te staan met een hypotheek in tweede rang. Vaak ziet een bank dit niet zitten.
  • Kies je voor een een consumentenkrediet of lening op afbetaling, weet dan dat de rentevoeten daarvan meestal hoger liggen dan bij een woonkrediet. Tevens is de duurtijd beperkt. Zorg dat je er zeker van bent dat je elke maand twee maandlasten correct kunt terugbetalen. Ook moet je beseffen dat je hierdoor elke maand minder geld zult overhouden om van te leven.

Herfinanciering met extra budget

De herfinanciering van je bestaande woonlening levert je een aantal voordelen op:
  1. Je leent precies het bedrag dat je nodig hebt.
  2. Je kiest de looptijd in functie van jouw budget. Een langere looptijd verlaagt je maandlast, maar maakt dat je over de volledige duur van je hypotheeklening meer intresten zult moeten terugbetalen. Een kortere looptijd betekent dat je elke maand meer moet aflossen, maar dat het totaalbedrag dat je terugbetaalt lager ligt. Die afweging moet je voor jezelf maken.
  3. Je betaalt maar één maandlast terug, en geen twee, zoals in beide vorige opties.
  4. Je moet geen extra producten onderschrijven, zoals een extra schuldsaldoverzekering.

Het belangrijkste nadeel van een herfinanciering met extra budget is dat je bijkomende kosten zult moeten betalen, zoals kosten voor de handlichting en een nieuwe hypothecaire inschrijving.

Hoeveel kan je lenen: de quotiteit is cruciaal

Bij een herfinanciering van je huidige woonkrediet, waarbij je een extra budget vraagt, is de quotiteit van groot belang: dat is de verhouding tussen het totaalbedrag dat je wil lenen en de waarde van je woning. In principe kan je maximaal 90% lenen van de waarde van je pand. Maar banken kunnen hierop wel nog uitzonderingen toestaan. Zo’n uitzondering is niet evident, maar ook niet onmogelijk. Maak daarom een afspraak bij een erkend kredietbemiddelaar voor hypothecaire kredieten. Die kent de markt door en door en kan voor jou op zoek gaan naar de herfinanciering en de bank die het best bij jou passen.

Ook interessant