Energie

Bpost en Earth zorgen voor installatie van 1640 zonnepanelen

Bpost en Earth zorgen voor installatie van 1640 zonnepanelen
De postverwerking en -bedeling is een energie-intensieve activiteit. Voor bpost is verdere verduurzaming van de logistieke processen dan ook een aandachtspunt. De installatie van 1.100 zonnepanelen door Earth, dat is gespecialiseerd in groene energieoplossingen, op twee bpost-sites in het Brusselse sluit aan bij de ambities van bpost om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Later dit jaar zal Earth nog een 600-tal panelen installeren op de site in Zaventem waar de internationale verzendingen worden verwerkt (Brucargo).

bpost heeft duidelijke ambities inzake duurzaamheid en levert heel wat inspanningen om deze waar te maken. Dat gaat van milieuvriendelijke verpakkingen, uitstootvrije last-mile leveringen, een koolstofneutraal hoofdkantoor tot, onder meer, een continu groeiende groene vloot en hernieuwbare energie. Voor dat laatste kan het potentieel op de daken van bpost niet onderschat worden.

In samenwerking met Earth werd de productie van hernieuwbare energie nu opgedreven. Zo werden er op het sorteercentrum in Neder-Over-Heembeek in november 2023 ruim 500 zonnepanelen geplaatst. De opgewekte zonne-energie wordt voor 90% benut en zorgt voor een jaarlijkse CO2-reductie van 37 ton. De zonnepanelen zijn goed voor 26% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van het sorteercentrum.

Op het nieuwe distributiecentrum in Evere, dat begin dit jaar in gebruik werd genomen, kwamen er 496 zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn goed voor 28% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte, wat een flinke besparing oplevert. Van bij de start was het de ambitie om deze site zo klimaatneutraal mogelijk te maken, mede door de plaatsing van zonnepanelen.

In 2024 komen er 618 zonnepanelen bij op het dak van de bpost-site in Zaventem (Brucargo) via de raamovereenkomst van het VEB. Hier worden de internationale zendingen verwerkt. De zonnepanelen voorzien in 36% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte, waarvan 67% zelf zal worden verbruikt. Dit zal een fikse CO2-besparing opleveren van maar liefst 100 ton op jaarbasis.

Luc Demeyere (CEO Earth): "We evolueren naar een maatschappij waar de energiebevoorrading samengesteld zal zijn uit verschillende bronnen. Elke verbruiker of bedrijf zal zich daaraan moeten aanpassen. bpost heeft een heldere langetermijnvisie op duurzaamheid, wat we enkel maar toejuichen. Gezien onze jarenlange ervaring in duurzame energie zaten we snel op dezelfde golflengte om die ambitie mee te ondersteunen. We zijn dan ook zeer trots dat een bedrijf als bpost gekozen heeft voor Earth om die ambities te realiseren".


Jos Donvil, CEO Bpost: "Bij bpost streven we voortdurend naar de verduurzaming van onze logistieke processen. Hernieuwbare energie is hierbij een absolute must, vooral met het oog op onze ambitie om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 55% te reduceren. Zonne-energie is daarbij erg belangrijk aangezien ons wagenpark steeds meer elektrische voertuigen zal tellen. Daarnaast voorzien de zonnepanelen uiteraard in een deel van de energiebehoeften van onze sites. Met Earth hebben we een betrouwbare partner om bij te dragen aan de realisatie van onze doelstellingen."


Als postbedrijf en grote speler inzake logistieke diensten heeft bpost doorheen de hele waardeketen van postbedeling en e-commerce een impact op het milieu. De onderneming is vastberaden in de strijd tegen de klimaatverandering en investeert continu in duurzaamheid, met de elektrificatie van zijn wagenpark, met de uitrol van ecozones, met duurzame gebouwen, enz. Deze maatregelen stellen bpost in staat om de CO2-voetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen. bpost wil een referentie worden voor duurzaamheid in de sector.

Details van de installaties

bpost Neder-Over-Heembeek
 • 526 zonnepanelen
 • Totaal vermogen: 233 MWh per jaar
 • Voorziet in 26% van de totale behoefte van de site
 • 90% autoconsumptie
 • Jaarlijkse CO2-reductie: 37 ton

bpost Evere
 • 496 zonnepanelen
 • Totaal vermogen: 239 MWh per jaar
 • Voorziet in 28% van de totale behoefte van de site
 • 87% autoconsumptie
 • Jaarlijkse CO2-reductie: 39 ton

bpost Zaventem
 • Gepland voor april 2024
 • 618 zonnepanelen
 • Totaal vermogen: 321 MWh per jaar
 • Voorziet in 36% van de totale behoefte van de site
 • 67% autoconsumptie

Ook interessant