Energie

Lancering eerste collectieve zonnetuin in België

Lancering eerste collectieve zonnetuin in België
Zo'n 40% van de Belgen kan thuis geen zonnepanelen leggen omdat ze er niet de geschikte plaats voor hebben.* Daarom introduceert energieplatform Bolt een nieuw concept: collectieve energietuinen, waar je zonnepanelen aankoopt en geniet van de energie-opbrengst zonder dat ze op jouw eigen dak liggen. Hiermee wil het energieplatform alle Belgen de mogelijkheid geven om te investeren in zonne-energie, zonder dat ze er zelf de plek of grote financiële middelen voor nodig hebben. De eerste zonnetuin wordt vandaag officieel gelanceerd in Brugge.

Op maandag 4 maart 2024 lanceert energieplatform Bolt de allereerste collectieve zonnetuin. Waarom? België behoort tot de staart van Europa als we kijken naar hernieuwbare energieproductie, samen met landen als Hongarije en Polen hinken we achterop. Momenteel wordt slechts 25% van de elektriciteit in België geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen.**

Ember, share of electricity generation from solar (%), Data 2022
Source: Ember, share of electricity generation from solar (%), Data 2022

"Bij Bolt willen we de transitie op gang duwen om uit die staart te geraken. We zijn ervan overtuigd dat we het klimaatprobleem enkel kunnen oplossen als elke Belg zélf lokale, duurzame energie begint op te wekken. Met de collectieve zonnetuinen willen we élke Belg helpen om op een laagdrempelige manier mee te bouwen aan de energietransitie," aldus Pieterjan Verhaeghen mede-oprichter en CEO van Bolt.


Eerste collectieve zonnetuin in Brugge

Vandaag lanceert energieplatform Bolt de allereerste in een rij van collectieve energietuinen: de Brugse zonnetuin. Bolt plaatst zo'n 3400 panelen op een dak buiten het centrum van Brugge. Meer dan 800 huishoudens krijgen de kans om 4, 8, 12 of 16 panelen aan te kopen en genieten zo mee van de opbrengst van de zonne-energie die de panelen in de zonnetuin opwekken.

"Op termijn hebben we de ambitie om minstens in elke stad een collectieve energietuin te installeren. Er zitten al zo'n 10 nieuwe projecten in de pijplijn, maar we zijn volop op zoek naar locaties om in andere steden hetzelfde te doen en ook daar samen met de burger het verschil te kunnen maken," aldus Pieterjan Verhaeghen.


Lancering eerste collectieve zonnetuin in België
De Brugse zonnetuin wordt geïnstalleerd op het dak van tegelbedrijf Tyles net buiten de stad

70% van de Belgen heeft thuis geen zonnepanelen

Helaas heeft 70% van de Belgen nog geen zonnepanelen op z'n dak. In de helft van de gevallen komt dat omdat ze er zelf niet de geschikte plaats voor hebben of omdat ze geen eigen woonst hebben. Maar ook zij willen hun steentje bijdragen aan de duurzame transitie én hun energiefactuur verlagen.**

Met de collectieve energietuinen wil Bolt een oplossing bieden voor die 40% van de Belgen die zelf niet in de mogelijkheid zijn om panelen thuis te leggen. In de collectieve zonnetuin zijn ze virtueel eigenaar van de zonnepanelen. De zonnepanelen staan niet op je adres, maar op naam. Je kan ze meenemen als je verhuist, of zelfs schenken aan je kinderen of kleinkinderen. Je hoeft er dus geen huiseigenaar voor te zijn.

Wie zonnepanelen aanschaft via de collectieve energietuin, zal de stroom van de panelen zelf niet gebruiken. De zonnetuin wordt zo georganiseerd dat de volledige hoeveelheid opgewekte stroom van het project verkocht wordt aan anderen. De deelnemers zullen vergoed worden voor de hoeveelheid stroom die hun panelen opwekken en op het algemeen stroomnet zetten.

Via brugsezonnetuin.boltenergie.be kan je al vanaf €1460 voor 4 zonnepanelen deelnemen. Daarmee wek je jaarlijks gemiddeld zo'n 2120 kWh aan zonne-energie op en heb je een geschatte opbrengst van 82 euro per jaar.

* Een studie van iVox, 2024, in opdracht van Bolt.
​** Source: Ember, Data 2022