Dossier Coronavirus / COVID-19

Bouwsector is tevreden over niet-verlenging van het noodbesluit vergunningen

  BE   20 april 2020 Bron: Confederatie Bouw
Bouwsector is tevreden over niet-verlenging van het noodbesluit vergunningen
Op 24 maart besliste de Vlaamse Regering om de beslissingstermijnen in lopende en nieuwe omgevingsvergunningsdossiers te verlengen en openbare onderzoeken op te schorten of pas op te starten na 24 april. Minister Zuhal Demir heeft nu op haar website aangekondigd dat deze maatregelen niet zullen worden verlengd. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) reageert positief op deze beslissing.

Met het noodbesluit van 24 maart werd de maximale beslissingstermijn over vergunningsaanvragen, afhankelijk van de procedure, verlengd met 30 tot 60 dagen. Openbare onderzoeken werden opgeschort of uitgesteld tot na 24 april. Termijnen om beroep aan te tekenen en te beslissen over een beroep werden eveneens verlengd.

De VCB riep in een eerder persbericht op 31 maart lokale, provinciale en Vlaamse administraties op om waar mogelijk de normale termijnen te hanteren, zodat bouwprojecten hierdoor geen te grote vertragingen zouden oplopen. Uit een bevraging door de lokale bouwconfederaties bij een aantal lokale besturen is trouwens gebleken dat zij de beslissingstermijnen zo kort mogelijk hielden en maximaal de normale termijn hanteerden. Maar openbare onderzoeken konden met gesloten gemeentehuizen niet doorgaan zoals normaal. Dat vormde dus nog een belangrijk knelpunt.

Via haar website maakte minister Demir intussen bekend dat er geen verlenging van het noodbesluit komt na 24 april. Hiermee komt de minister tegemoet aan de vraag van de VCB om vergunningsprocedures niet onnodig lang te laten duren en nieuwe projecten zo snel mogelijk te kunnen opstarten.

De normale behandelingstermijnen worden opnieuw gehanteerd. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen opgestart worden na 24 april. Voor de lopende openbare onderzoeken vinden de resterende dagen plaats na 24 april. De openbare dienstverlening wordt als essentieel beschouwd: gemeentebesturen moeten zich zo organiseren dat burgers de informatie in het gemeentehuis of online kunnen raadplegen.

“Voor de bouwsector is dit dan ook positief nieuws.”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Veel bouwbedrijven zagen de voorbije weken hun orderboek krimpen. De verlenging van de termijnen was een extra drempel om snel terug aan de slag te kunnen. Dit is nu gelukkig van de baan.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo