Nieuwbouw

Mondmaskers kunnen veilig werken binnenshuis mogelijk maken

Mondmaskers kunnen veilig werken binnenshuis mogelijk maken
Twee op drie van de bouwbedrijven is deels of volledig aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging die Bouwunie vorige week voerde bij 1.066 bouwbedrijven. Dat is meer dan drie weken geleden, toen was nog maar 41 % aan de slag. De bouw start deels voorzichtig terug op, maar blijft voor een derde volledig stilliggen. 61% van de niet-actieve bedrijven geeft als reden dat ze voornamelijk bij particulieren thuis werken, dat is nu verboden.

Bouwunie vraagt om de zeer strenge maatregelen aan te passen zodat veilig werken binnenshuis mogelijk is, mits het gebruik van bijkomende beschermingsmiddelen en duidelijke afspraken om eventueel besmettingsgevaar tot een minimum te reduceren.

“Mits het respecteren van de veilige afstand kan in de bouw gewerkt worden, maar in bewoonde woningen zijn binnenshuis alleen hoogdringende interventies toegelaten zoals het herstellen van een boiler of het dichten van een lek in het dak”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Andere werken mogen op dit moment bij particulieren binnenshuis niet gebeuren. We vragen om aangepaste veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om opmetingen te doen zodat de bouwbedrijven opnieuw offertes kunnen maken en bespreken met de klant, maar ook de normale bouw- en verbouwwerken in bewoonde panden moeten kunnen plaatsvinden. Indien nodig met bijkomende werkbare veiligheidsvoorschriften.”


Om dit te faciliteren vraagt Bouwunie om het gebruik van mondmaskers te laten gelden als extra veiligheidsvoorwaarde, zoals ook in Frankrijk en Nederland gebeurt.

Chirurgische maskers kunnen worden gebruikt om zichzelf maar vooral de omgeving en andere personen te beschermen tijdens werkzaamheden waarbij de social distancing niet gerespecteerd kan worden, alsook tijdens werkzaamheden in bewoonde woningen en gebouwen in gebruik. “Het gaat hier om de standaard mondmaskers”, zegt Jean-Pierre Waeytens. “Het heeft geen zin om de druk en de vraag op FFP2- en FFP3-maskers nog verder op te voeren door er bijkomend voor de bouwsector op te eisen. Deze maskers moeten voorbehouden worden voor onze levensreddende zorgverstrekkers. Voor bepaalde handelingen in de bouw, zoals het verwijderen van asbest, blijven deze maskers wel noodzakelijk.”

Eventueel kan onderzocht worden of de afgekeurde FFP2-maskers, die niet mogen worden gebruikt in een medische context, kunnen worden gemarkeerd en ingezet in de bouw voor dezelfde functie als chirurgische maskers, dus vooral ter bescherming van de omgeving.

Jean-Pierre Waeytens: “Het kan een optie zijn dat de maskers die niet mogen gebruikt worden in een medische context, wel bruikbaar zijn op werven ter vervanging van een standaard chirurgisch masker. Dit moet uiteraard eerst onderzocht worden. Laat het duidelijk zijn, de gezondheid van onze arbeiders, alsook van onze klanten, moet steeds op de eerste plaats komen. Waar social distancing niet steeds even gemakkelijk is, kunnen mondmaskers wel een extra bescherming bieden. Gaat het om werken in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen dan dient die interactie met de bewoners of gebruikers tot een minimum beperkt te worden. In het geval er toch interactie mocht ontstaan, dient ook de klant of eventuele aanwezigen een masker te dragen. Bij bepaalde activiteiten zoals het plaatsen van deuren en ramen of sanitaire voorzieningen is het om praktische redenen niet altijd mogelijk om de regel van minstens 1,5 m afstand onafgebroken te respecteren. Het gebruik van maskers kan dan een veilige oplossing bieden. Mondmaskers worden niet altijd gebruikt uit zelfbescherming, maar kunnen omgekeerd ook besmettingen van anderen en de omgeving vermijden.”

Ook interessant