Nieuwbouw

Dringend aangepaste regels nodig voor aannemers in zorggebouwen

Dringend aangepaste regels nodig voor aannemers in zorggebouwen
De maatregelen die de overheid heeft genomen tegen het coronavirus, zoals telewerk en ‘social distancing’ zijn niet evident voor de bouwsector. Daardoor komen ook bouwwerken in ziekenhuizen en zorginstellingen – cruciaal in deze coronatijden – in het gedrang. Daarom vraagt de Confederatie Bouw en haar drie gewestelijke organisaties (VCB, CBBH en CCW) aan de overheden om de regels te herbekijken voor aannemers actief in ziekenhuis- en zorggebouwen.

Enkel bouwbedrijven die de regels van ‘social distancing’ kunnen garanderen, kunnen aan de slag. Uit een enquête van de Confederatie Bouw, waarvan de resultanten vorige week bekend werden gemaakt, blijkt dat een ruime meerderheid van de bouwbedrijven hierdoor hun werkzaamheden helemaal of grotendeels diende stil te leggen. In tegenstelling tot de andere deelsectoren van de bouw (nl. diegenen die vallen onder het PC124), vallen de elektriciens (PsC 149.01) onder de cruciale diensten. Zij kunnen afwijken van die regels mits de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in acht worden genomen. Ook blijft in de mate van het mogelijke ‘social distancing’ vereist. Onder de noodzakelijke PBM’s vallen mondmaskers, handschoenen, beschermende overalls, desinfecterende gels en zo meer.

Toch plaatst de Confederatie Bouw hier een belangrijke kanttekening bij: dringende bouwwerken in ziekenhuizen en zorggebouwen beperken zich immers niet tot elektriciteitswerken. Denk maar aan het uitbreiden van de capaciteit of het plaatsen van deuren en wanden om patiënten van elkaar te kunnen scheiden. Ook schrijnwerk, afwerking, hvac, loodgieterij enz. zijn er bijgevolg cruciaal.

De Confederatie Bouw zal daarom samen met haar gewestelijke organisaties (VCB, CBBH en CCW) zonder verwijl contact nemen met de overheden om deze problematiek aan te pakken. In overleg met overheid en opdrachtgevers dient er een aangepast kader tot stand te komen waarbij de veiligheid verzekerd is van de bouwvakkers die de essentiële werkzaamheden uitvoeren. Dringende werken kunnen wel degelijk veilig uitgevoerd worden indien zoveel mogelijk de regels van ‘social distancing’ in acht worden genomen en indien er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de bouwvakkers. Die bouwwerken hoeven dan geen verder oponthoud op te lopen.

Ook interessant