Verbouwen

Rechtszekerheid voor dringende interventies in de bouw

Rechtszekerheid voor dringende interventies in de bouw
Via een ministerieel besluit is bevestigd dat dringende werkzaamheden en tussenkomsten in een bewoonde woning worden aanschouwd als essentiële activiteiten, en dus toegelaten blijven voor de bouwsector. Bouwunie heeft bij de overheid aangedrongen deze regelgeving zwart op wit op te nemen. Het besluit is verschenen in het staatsblad en gaat onmiddellijk van kracht.

Bouwunie is tevreden dat er nu rechtszekerheid is voor de bouwondernemers. “De overheid had eerder al gecommuniceerd dat, onder de verstrengde maatregelen, dringende herstellingen door o.a. loodgieters, installateurs en dakwerkers nog toegelaten zouden zijn, maar rechtsgrond was er niet. Nu is er zekerheid: hoogdringende werken binnenhuis mogen uitgevoerd worden. Natuurlijk zijn voorzichtigheid en oplettendheid wel geboden door zo goed en zo veel als mogelijk de 1,5m-voorwaarde te respecteren”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Daarnaast bevestigt het crisiscentrum, dat opereert binnen de schoot van binnenlandse zaken, dat andere werkzaamheden in bewoonde woningen niet toegelaten zijn. Bouwactiviteiten buitenshuis mogen blijven plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing-maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen.

Bouwunie benadrukt dat er nog steeds kan gewerkt worden in de bouw, op voorwaarde dat de veilige afstand van 1.5 meter ten allen tijden gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen. Bedrijven die hun activiteiten moeten staken omdat ze niet voldoen aan deze voorwaarden, kunnen zich beroepen op tijdelijke werkloosheid.

Ook interessant