Nieuwbouw

Regenweer en corona zorgen voor vertragingen in de bouw

Regenweer en corona zorgen voor vertragingen in de bouw
Ook al kunnen we niet spreken van een strenge winter en zijn er voorlopig weinig vorstdagen, toch heeft het weer de voorbije weken roet in het eten gegooid voor de bouwsector. De regenval en stormen zorgen voor vertragingen op de bouwwerven. Uit een bevraging van Bouwunie bij 241 buitenaannemers blijkt dat 95% te lijden heeft onder de slechte weersomstandigheden. De helft geeft aan dat ze in deze periode meer weerverlet heeft gehad dan de voorbije jaren.

“Door de aanhoudende regen van de voorbije weken zijn veel werven modderpoelen geworden”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Soms maakt dat werken simpelweg onmogelijk, maar ook de efficiëntie neemt af. Vrachtwagens rijden vast, nutsvoorzieningen kunnen niet worden aangesloten, metsel- en dakwerken moeten worden uitgesteld, graafwerken worden moeilijk of onmogelijk… Dit brengt extra kosten met zich mee en de werven lopen vertraging op.”

Een derde van de bevraagde aannemers geeft aan een vertraging van drie weken of meer te verwachten, bij 70% gaat het over minstens twee weken. “Het is niet omdat het niet vriest dat de bouw niet heeft stilgelegen. De weersvoorspellingen zien er de volgende weken beter uit, waardoor de opgelopen vertraging stelselmatig zou moeten ingehaald worden. Of dit effectief zal lukken is nog onduidelijk, het is afwachten wat de gevolgen zullen zijn van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Om de financiële gevolgen van het coronavirus en de overheidsmaatregelen voor de bouwsector te beperken vroeg Bouwunie al eerder een verruiming en een versoepeling van de erkenning van overmacht. Jean-Pierre Waeytens: “De bouw zal de komende weken zo goed als mogelijk blijven verder werken. Bouwbedrijven zullen werknemers moeten missen omdat ze ziek zijn, zieken in hun omgeving hebben of niet kunnen werken ten gevolge van de opgelegde maatregelen. Om dit op te vangen moet tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een ruimere en soepelere interpretatie genieten dan vandaag het geval is. Ook werknemers die thuisblijven om op hun kinderen te passen dienen hieronder te vallen. Zo vermijden we een overvloed aan ziektebriefjes en de afwenteling van de kosten van afwezigheden op de werkgever.”

Ook interessant