Nieuwbouw

Bouw werkt verder maar nood aan soepele interpretatie van begrip overmacht

Bouw werkt verder maar nood aan soepele interpretatie van begrip overmacht
Net zoals de meeste andere sectoren zal ook de bouwsector de gevolgen dragen van de coronadreiging en de uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken. De bouw blijft in de mate van het mogelijke de volgende weken verder werken. Wel vraagt Bouwunie de invoering van een veralgemeende erkenning van overmacht om de piek van afwezigheden op te vangen en te vermijden dat het een financiële strop wordt voor werkgevers.

“Deze uitzonderlijke situatie vereist uitzonderlijke maatregelen. We verwachten dat de overheid ook uitzonderlijke uitgaven op haar begroting aanvaardt en voor de nodige economische steun zorgt. We moeten er alles aan doen om de financiële moeilijkheden voor de bedrijven zoveel mogelijk in te perken. Zonder voldoende ondersteuning zullen deze tijdelijke coronamaatregelen definitieve en desastreuze gevolgen hebben”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De beroepsvereniging vraagt een verruiming en een versoepeling van de erkenning van overmacht, zeker voor de komende drie weken en verlengbaar indien nodig. Jean-Pierre Waeytens: “De bouw blijft de volgende weken verder werken. Bouwbedrijven zullen werknemers moeten missen omdat ze ziek zijn, zieken in hun omgeving hebben of niet kunnen werken ten gevolge van de opgelegde maatregelen. Om dit op te vangen moet tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een ruimere en soepelere interpretatie genieten dan vandaag het geval is. Ook werknemers die thuisblijven om op hun kinderen te passen dienen hieronder te vallen. Zo vermijden we een overvloed aan ziektebriefjes en de afwenteling van de kosten van afwezigheden op de werkgever. De zware administratieve verplichtingen die momenteel gelden voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dienen te worden versoepeld.”

Door de inroeping van overmacht hebben werknemers recht op stempelgeld en vallen niet alle kosten ten laste van de werkgevers. “Hopelijk kan dit de bouwbedrijven de nodige financiële ademruimte geven om deze periode te helpen doorstaan. De mogelijkheid tot stempelen moet van toepassing zijn op zowel arbeiders als bedienden. Als binnen enkele weken de coronacrisis onvoldoende afneemt, kunnen deze maatregelen verlengd worden”, besluit Jean-Pierre Waeytens.