Vastgoed

Solidariteitsacties om sociale huurders een hart onder de riem te steken in coronatijden

Solidariteitsacties om sociale huurders een hart onder de riem te steken in coronatijden
In crisistijden zoals deze wordt het samenhorigheidsgevoel extra aangewakkerd. Van zelfgemaakte mondmaskers, een herhaaldelijk luid applaus voor de zorgverleners tot een georganiseerde berentocht. De solidariteit tussen de Vlamingen onderling is groot. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen dragen hun steentje bij.

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, of kortweg VVH, lanceerde een oproep naar de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in Vlaanderen. VVH vroeg zich af welke acties er ondernomen worden voor de sociale huurders. De respons was groot. VVH plaatste de verschillende initiatieven op haar forum. Op deze manier inspireren SHM’s elkaar en worden ze makkelijk met elkaar in contact gebracht.

‘Sociaal wonen gaat over zoveel meer dan enkel een goedkope huurprijs, maar ook over gezondheid, onderwijs, sociaal weefsel, enz.,’ zegt Björn Mallants, directeur van VVH. ‘In deze omstandigheden bewijzen we dat meer dan ooit.’
Ondanks de moeilijke situatie – de meeste medewerkers werken van thuis - gaven al een derde van de SHM’s concrete initiatieven door om de collega’s te inspireren. Die SHM’s beheren samen ongeveer de helft van het sociaal huurpatrimonium. En elke dag komen nog voorbeelden binnen. ‘Het blijkt duidelijk dat de SHM’s volop bezig zijn met dergelijke initiatieven,’ meldt de directeur van VVH.

Samen tegen eenzaamheid

De sociale huisvestingssector is een essentiële sector in deze omstandigheden. Goed en betaalbaar wonen is zéker in deze situatie heel belangrijk. Als je in ‘uw kot’ moet blijven, is een goed en betaalbaar kot evident het fundament om deze situatie door te komen.

Naast virussen, wetten en praktische bezwaren die dromen en daden in de weg staan, zijn er 145.000 gezinnen en alleenstaanden die in een sociale woning wonen. Ze bevinden zich vaak in heel kwetsbare situaties (dikwijls nog versterkt door deze crisis). ‘Ondanks de moeilijke omstandigheden om contact te onderhouden, zetten onze SHM’s zich volop in om die persoonlijke, sociale dimensie ook nu vorm te geven. Want we willen dat niemand achterblijft!’, stelt Mallants.

Ook voor andere groepen die in kwetsbare situaties op de woonmarkt – zoals dak- en thuislozen -vertoeven zoekt de sector overigens oplossingen samen met het CAW, OCMW en andere welzijnsinstellingen.

Tous ensemble, ook in de sociale huisvestingssector

Inkomensverlies is een groot risico voor de sociale huurders, die het sowieso lastig heeft op de eindjes aan mekaar te knopen. Ook is een groot percentage van de sociale huurders ouder dan 65 jaar en behoort dus tot de risicogroep. De eenzaamheid die deze crisis met zich meebrengt, mag evenmin niet onderschat worden.

De meerderheid van de SHM’s, onder andere WoonWel (Oostende), Sociaal Wonen arro Leuven, Het Lindenhof (Blankenberge)… organiseren daarom heuse telefoonacties naar de meest kwetsbare huurders om zo de eenzaamheid te breken. SHM De Ideale Woning (Antwerpen) getuigt zo maar liefst 102 telefoontjes (!) per dag te maken. Om eventuele hulpvragen in kaart te brengen, om huurders gericht door te verwijzen of gewoon om een babbeltje te slaan. Een ander populair welzijnsinitiatief blijkt het aanbieden van een boodschappendienst. Hiervoor schakelen de SHM’s hun eigen sociale dienst in of werken nauw samen met de OCMW ’s en andere welzijnsorganisaties. ‘We contacteren onze huurders om te vragen of ze ergens hulp nodig hebben, of we boodschappen kunnen doen, er problemen zijn om de huur te betalen… Maar vooral vaak ook om gewoon wat menselijk contact aan te bieden,’ zegt Björn Mallants. ‘Ook geven we de huurders praktische tips over het verluchten van hun woning en dergelijke, contactblaadjes voor de buren, afvalophaling, …’

Woonpunt Schelde-Rupel (Zwijndrecht en Schelle) opende een platform op www.giveaday.be. Dankzij deze website worden sociale huurders die hulp wensen, samengebracht met een vrijwilliger uit de buurt. SHM Kempisch Tehuis (Hasselt) ontwikkelde een ‘beste buur-kaartje’ dat buren met elkaar in contact brengt om elkaar te helpen waar nodig. Woonhaven Antwerpen en WoninGent – de twee grootste SHM’s - hebben zelfs volledige actieplannen opgemaakt om deze uitzonderlijke situatie aan te pakken. WoningGent gaf die aanpak de naam ‘social hugging’. De SHM’s in Limburg hebben ook een globale aanpak uitgewerkt via hun samenwerking in Woonplatform Limburg.

Ook de jongste doelgroep wordt in deze tijd niet vergeten. Kempisch Tehuis verspreidt via hun social media kanalen ‘7 tips om je dag te organiseren met kinderen in huis’ en De Ideale Woning zorgt voor ontspanning door kleurplaten op te sturen naar gezinnen met kinderen.

‘Maar vooral het menselijke contact is iets waar we in deze situatie maximaal op in zetten,’ besluit Mallants. ’Mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voorstaan en dat ze weten dat ze ons ook in deze omstandigheden altijd kunnen bereiken als het nodig is.’

Ook interessant