Vastgoed

Sociale huisvestingsmaatschappijen besparen door groepsaankoop verzekeringen

Sociale huisvestingsmaatschappijen besparen door groepsaankoop verzekeringen
47 sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM's), die samen meer dan 100.000 sociale huurwoningen beheren –bijna 70 % van het volledige patrimonium sociale woningen- hebben een groepsaankoop voor verschillende verzekeringspolissen afgerond. Vijf percelen werden aanbesteed: patrimonium, aansprakelijkheid, ongevallen, voertuigen en hospitalisatie. In 2015 werd deze procedure voor het eerst gevoerd. Door het grote succes de eerste keer namen nu meer dan dubbel zoveel SHM’s deel – meer dan de helft van alle SHM’s - met opnieuw een mooi resultaat: de grote besparing (meer dan 50%!) van de vorige editie werd niet enkel bevestigd, maar zelfs nog vergroot! Een jaarlijkse besparing van 9 % voor de hele groep. De totale besparing van de twee groepsaankopen bedraagt nu meer dan 1,5 miljoen euro per jaar.

Door samen aan te kopen besparen de SHM's veel geld

‘De groepsaankoop verzekeringen werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd’, zegt Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). VVH organiseerde de groepsaankoop in samenwerking met enkele SHM’s (Woonhaven Antwerpen, De Ideale Woning, WoninGent, Goed Wonen Rupelstreek en Vivendo). ‘De grote besparing die in de vorige groepsaankoop werd gerealiseerd (besparing van bijna 52 %) is bevestigd. De nieuwe groepsaankoop vergroot zelfs de besparing: ongeveer 9 % voor de hele groep. Voor de SHM’s die niet deelnamen aan de groepsaankoop in 2015 valt de besparing natuurlijk meer op. Zo werd voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid een besparing van ongeveer 50 % gerealiseerd! voor de percelen arbeidsongevallen en voertuigen respectievelijk 34 % en 27 %.’

De aanpak om samen aankopen te doen werpt duidelijk zijn vruchten af. De sector werkt dan ook aan andere mogelijkheden om op die manier kosten te besparen. De “winst” vertaalt zich onmiddellijk in meer middelen voor de kerntaak van de sector. 'Uiteindelijk is elke euro die we niet moeten uitgeven aan energie, verzekeringen,... een euro die we kunnen besteden aan meer en nog betere sociale woningen en extra dienstverlening voor onze huurders,’ zegt Mallants. ‘We zijn op dat vlak ook bezig aan een groot project voor de installatie van zonnepanelen, ASTER, met ondersteuning van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank – het ELENA-programma. Als dat rond raakt spreken we over een groepsaankoop van enkele honderden miljoenen euro’s! Met directe winst voor huurder, verhuurder en de samenleving door de energiebesparing.’

De concrete besparing in 2015 bedroeg meer dan 1,25 miljoen euro, en daar komt nu nog een besparing van 300.000 euro per jaar bovenop. Dat is dus een jaarlijkse besparing voor de deelnemende SHM’s van meer dan 1,5 miljoen euro, op een totale kost van 3,3 miljoen euro. ‘In totaal bespaart de groespaankoop verzekeringen dus jaarlijks meer dan 45%. Dat toont dat het samen opzetten van projecten echt wel loont, wat natuurlijk ten goede komt aan onze doelstellingen, meer en betere sociale woningen aanbieden. Met een wachtlijst van meer dan 150.000 gezinnen en alleenstaanden kunnen we al die middelen zeer goed gebruiken,’ stelt de directeur van VVH.

De huurder wordt er ook beter van

De groepsaankoop zorgt ervoor dat de SHM’s de vrijgekomen middelen elders kunnen besteden. Dat is ook goed voor de huurder. Maar ook direct is er winst voor de huurder. Een deel van de verzekeringen wordt immers via de huurlasten doorgerekend aan de huurder. ‘De groepsaankoop zorgt voor minder uitgaven voor zowel de huurder als de verhuurder. Deze ingeslagen weg zullen we zeker verderzetten. Het enthousiasme in de sector is en blijft groot. De verdubbeling van het aantal deelnemers illustreert dat’, zegt de directeur van VVH.

Ook interessant