Groepsaankoop bespaart SHM's veel geld

  BE   10 december 2015 Bron: VVH
22 sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM's), die samen meer dan 45.000 sociale huurwoningen beheren –bijna een derde van het volledige patrimonium sociale woningen- hebben een groepsaankoop voor verschillende verzekeringspolissen afgerond. Vijf percelen werden aanbesteed: patrimonium, arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en vloot. Het resultaat: een jaarlijkse besparing van bijna 52%, goed voor een bedrag van 1.265.830€.

Door samen aan te kopen besparen de SHM's veel geld

‘De groepsaankoop verzekeringen werd dit jaar voor een eerste maal georganiseerd’, zegt Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) die de groepsaankoop samen met enkele SHM’s mee coördineerde. ‘Voor energie hebben we dit jaar reeds een derde keer een groepsaankoop georganiseerd, waarbij bijna de helft van de SHM's deelnam (43), samen goed voor bijna twee derde van de sociale huurwoningen. De besparing is voor beide groepsaankopen groot.’

De aanpak om samen aankopen te doen werpt duidelijk zijn vruchten af. De sector bekijkt dan ook andere mogelijkheden om door samen te werken kosten te kunnen besparen. De “winst” vertaalt zich onmiddellijk in meer middelen voor de kerntaak van de sector, sociale woningen realiseren en beheren. 'Uiteindelijk is elke euro die we niet moeten uitgeven aan energie, verzekeringen,... een euro die we kunnen besteden aan meer en nog betere sociale woning en extra dienstverlening voor onze huurders.' volgens Mallants.

premievolume perceel

De huurder wordt er ook beter van

De sociale huurders hebben indirect voordeel van deze groepsaankopen, omdat de vrijgekomen middelen aan andere taken kunnen besteed worden, maar ook direct doen zij profijt, omdat via de huurlasten een deel van de verzekeringen en energiekosten wordt doorgerekend aan de huurder. ‘De groepsaankoop zorgt voor minder uitgaven voor zowel de huurder als de verhuurder. Deze ingeslagen weg zullen we zeker verder zetten. Het enthousiasme in de sector is groot, elke week worden hierover nieuwe voorstellen gedaan’, zegt Mallants.

Terecht 'bloemetjes' voor de sector

De Visitatieraad sociaal wonen heeft het belang van deze initiatieven onderstreept. Hun “Beste Praktijkenprijs 2015” werd onder meer uitgereikt aan Woonhaven Antwerpen voor de trekkersrol die ze opnamen in de eerste groepsaankoop energie. Ook de Vlaamse administratie, de minister van Wonen en het Vlaams Parlement hebben meermaals aandacht besteed aan deze initiatieven. ‘Sinds 2006 is onze sector “geresponsabiliseerd”. We bewijzen nu dat we die verantwoordelijkheid opnemen, in het belang van huurder, verhuurder en samenleving. We vragen dan ook ruimte om verder te groeien, want gras groeit niet door er aan te trekken’, besluit Mallants.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo