Nieuwbouw

VCB reageert positief op Vlaamse omzendbrief over overheidsopdrachten

VCB reageert positief op Vlaamse omzendbrief over overheidsopdrachten
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) reageert positief op de omzendbrief over de impact van de coronamaatregelen op de overheidsopdrachten die de Vlaamse regering vorige vrijdag heeft goedgekeurd. Uit een recente enquête van de Confederatie Bouw is immers gebleken dat 73% van de Vlaamse bouwondernemingen hun orderboeken sinds midden maart zwaar tot zeer zwaar hebben zien dalen. De VCB staat volledig achter het algemeen uitgangspunt van de omzendbrief dat de coronamaatregelen geen reden zijn om de lancering van lopende overheidsopdrachten uit te stellen. Tegelijk raadt de omzendbrief terecht aan om nieuwe opdrachten bekend te maken zoals gepland.

De omzendbrief wordt uitgevaardigd door minister-president Jan Jambon samen met de Vlaamse ministers Lydia Peeters en Bart Somers. De omzendbrief is van toepassing op alle opdrachten van de Vlaamse overheid, zowel binnen het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken maar ook op alle andere instanties van de Vlaamse overheid en dus bijvoorbeeld ook op de bouw van scholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra, sociale woningen, sport- en cultuurcomplexen, de aanleg van rioleringen enz.

Bovendien roept de Vlaamse regering ook de lokale en provinciale besturen uitdrukkelijk op om de principes van de omzendbrief toe te passen. De VCB hoopt dat deze besturen maximaal op deze oproep zullen ingaan. De Vlaamse overheid en de lokale besturen vertegenwoordigen samen ongeveer 30% van het totale opdrachtenvolume van de Vlaamse bouwsector. Continuïteit in al deze overheidsopdrachten zal de Vlaamse bouw dus in belangrijke mate ondersteunen bij haar relance na de coronacrisis.

Voor de opdrachten die een aanzienlijke impact van de coronamaatregelen ondervinden kan de opname van een herzieningsclausule worden overwogen. De VCB juicht dit toe. De VCB is ook verheugd over de steunmaatregelen en de randvoorwaarden waarin de omzendbrief voor een heropstart van de bouwactiviteiten voorziet. Het gaat dan onder meer over een vlottere betaling van schuldvorderingen en facturen, om een snellere vergoeding voor het deel van de werken dat al is uitgevoerd en aanvaard en om de toekenning van voorschotten voor werken die vooraf grote investeringen vergen. Bovendien roept de Vlaamse regering de lokale en provinciale besturen op om dit eveneens te doen. De VCB hoopt nu dat aannemers van private opdrachtgevers op een gelijkaardige inschikkelijkheid kunnen rekenen als van de publieke opdrachtgevers.

Ook interessant