Belang onderhoud woningventilatiesysteem wordt onderschat

  BE   16 mei 2012 Bron: Zehnder
Bouwers en verbouwers hebben onvoldoende kennis over het efficiënte gebruik en noodzakelijke onderhoud van mechanische ventilatiesystemen. Dit gebrek aan kennis opent de deur naar gezondheids- en technische problemen met het ventilatiesysteem. Meer informatie, controle en samenwerking dringen zich op.
Dat blijkt uit een recente enquête in opdracht van Zehnder Group Belgium. De ventilatiespecialist peilde in maart 2012 bij 659 bouwers en verbouwers naar hun kennis over woningventilatie.

Het plaatsen van een ventilatiesysteem in de woning is vandaag verplicht. Ondanks het feit dat dit een bijkomende investering vraagt, is een grote meerderheid (65%) van de bouwers overtuigd van de noodzaak van een ventilatiesysteem. Tot zover het goede nieuws. In de praktijk blijken woningeigenaars echter zeer weinig af te weten over het correcte gebruik en noodzakelijke onderhoud van hun ventilatiesysteem. Zo kent nauwelijks 40% van de ondervraagden de voor- en nadelen van de verschillende systemen. Op het vlak van onderhoud weet slechts een minderheid van 27% hoe de filters van een balansventilatiesysteem moeten vervangen worden. 79% is onwetend over het belang van een regelmatige reiniging van de kanalen en 83% weet niet hoe de raamroosters van het meest geplaatste C-systeem te reinigen.

Grafiek: kennis onderhoud ventilatiesystemen


“Deze gebrekkige kennis is verontrustend omdat ze leidt tot verkeerd gebruik van de systemen met een verhoogd risico op gezondheidsklachten”, aldus Peter Cuveele, marketing directeur van Zehnder Group Belgium.

Professionele installatie
Een ruime meerderheid van de ondervraagden is voorstander van een professionele en gecontroleerde plaatsing van ventilatiesystemen. Zo is 60% te vinden voor een certificatie van installateurs van ventilatiesystemen. Hoewel dergelijke certificatie vandaag niet verplicht is, stelt slechts 22% van de ondervraagden dat iedereen, zonder onderscheid, een ventilatiesysteem kan plaatsen. Bouwers zijn zich dus wel degelijk bewust van het belang van een professionele plaatsing en 83% vindt dan ook een nauwe samenwerking tussen architect, bouwheer en aannemer voor de installatie van een ventilatiesysteem noodzakelijk.
“Gezien het belang van een professionele installatie en deskundig onderhoud lanceerde Zehnder in 2010 de Zehnder Academy waar installateurs opleidingen volgen en een kenniscertificaat ontvangen. Naast meer opleiding en certificatie is de integratie van het ventilatiesysteem in de eerste ontwerpfase van een bouwproject van cruciaal belang om alle aspecten voor een goed werkend systeem optimaal in het concept te integreren. Een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen van bij de start van een nieuwbouw of verbouwing biedt dus de beste garantie voor een goede en gezonde woningventilatie”, aldus Peter Cuveele.

Ventilatiekanalen geen bacteriehaarden
Niettegenstaande alle negatieve communicatie omtrent mogelijke bacteriehaarden in de toevoerkanalen van balansventilatiesystemen (D-systeem) weerlegt een recente wetenschappelijke studie van het departement Industrieel Ingenieur van de Katholieke Hogeschool Sint Lieven in Gent: “Evaluatie van de prestaties van mechanische ventilatiesystemen”, en onderzoek van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), deze beweringen. Meer zelfs, uit de studies blijkt dat er dankzij de ingebouwde filters in de toevoerlucht van balansventilatiesystemen (D-systeem) juist veel minder bacteriën en schimmels zitten dan in de buitenlucht.

Deskundig onderhoud
Om een gezonde lucht in de woonruimtes te garanderen, is het echter wel belangrijk om raamroosters (C-systeem) en filters van een balansventilatiesysteem regelmatig te reinigen en/of te vervangen. Ook nazicht en onderhoud van de ventilatiekanalen is na verloop van tijd aangewezen om een comfortabel en gezond binnenklimaat te blijven verzekeren. Omdat het belang van deskundig onderhoud cruciaal is voor ventilatiesystemen ontwikkelde Zehnder een online onderhoudscontract waardoor woningeigenaars voortaan zeker kunnen zijn van een professioneel onderhoud van hun systeem.

Balansventilatie bespaart energiekosten
Een goed werkend balansventilatiesysteem verlaagt niet enkel de ecologische voetafdruk van de woning maar levert ook een aanzienlijke besparing op de energiefactuur op.
Niettegenstaande de iets grotere investering voor een balansventilatiesysteem tov een C-systeem, kan deze meerkost door de besparing op energiekosten – dankzij het principe van warmterecuperatie – gecompenseerd worden. Hierdoor is de uiteindelijke kost op jaarbasis voor beide systemen vergelijkbaar.

De impact van ventilatiesystemen op de energiefactuur wordt ook bevestigd in de wetenschappelijke studie van het departement Industrieel Ingenieur van de Katholieke Hogeschool Sint Lieven in Gent: “Evaluatie van de prestaties van mechanische ventilatiesystemen”.

Het objectief feitenmateriaal verzameld in deze studie nuanceert en relativeert een aantal misvattingen en vooroordelen mbt woningventilatie. Uit de enquête van Zehnder bij 659 bouwers en verbouwers blijkt dat een onvoldoende kennis over het gebruik en onderhoud van de systemen vaak aan de basis ligt van een negatieve perceptie ivm woningventilatie.

“De bevindingen van onze peiling bij bouwers en verbouwers wijzen op belangrijke tekorten op het vlak van informatie van de gebruikers en professionele opleiding en certificering van installateurs van ventilatiesystemen. Als marktleider is het onze taak om verder te investeren in de kennis van installateurs via de Zehnder Academy en van consumenten door sensibilisering. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de installatie van de ventilatiesystemen en een correct gebruik en onderhoud ervan verzekeren,” besluit Peter Cuveele.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo