Ventilatie

Studiedag van VIBE over ventilatie een groot succes

Op 25 april 2012 organiseerde VIBE vzw, met medewerking van de sectororganisaties Ventibel en Atic, de studiedag ¡®Natuurlijk of mechanisch ventileren? Een stand van zaken.¡¯ VIBE mikte met een gevarieerd programma op een breed publiek, en met succes. De zaal bleef de hele dag lang volledig bezet. De reacties achteraf zijn unaniem lovend.

Aanzet
VIBE vzw organiseert jaarlijks twee studiedagen waarin het telkens ¨¦¨¦n van vele aspecten van bio©ecologisch bouwen behandelt. Met deze aanpak toont VIBE dat bio©ecologisch bouwen bestaat uit meerdere facetten, allemaal even belangrijk als men doordacht milieuverantwoord en gezond wilt bouwen en wonen. Afgelopen zomer verscheen een artikel in Knack waarin werd geopperd dat ventilatiesystemen een bron zijn van ziektekiemen. In de media verschenen vervolgens meerdere welles/nietes verhalen. Na een interview op Radio I in het programma ¡®De ochtend¡¯, kreeg VIBE vzw zowel positieve als negatieve reacties. Met dit in gedachten, organiseerde VIBE op 25/04 een studiedag over de verschillende ventilatiesystemen. Wat is er nu waar van alle ongenuanceerde (?) verhalen die de wereld in werden gestuurd? Zijn bepaalde systemen schadelijk voor de gezondheid, en gaat het dan daarbij om een gradueel verschil of ligt de oorsprong buiten die systemen om?
De studiedag was een dermate groot succes dat VIBE door de grote vraag, vroeger dan gepland de inschrijvingen moest afsluiten.

De studiedag
VIBE nodigde voor deze studiedag een aantal zeer gerenommeerde sprekers met kennis van zaken uit, en dat vertaalde zich in een aantrekkelijk en stevig programma. Zowel technische specialisten van WTCB, XIOS Hogeschool, KaHo Sint©Lieven Gent, experts in natuurlijke gebouwtechnieken als experts inzake gezondheidsmetingen kwamen aan bod. Ook hoe je moet ventileren in een passiefhuis werd uiteengezet. Interessant waren ook de getuigenissen van particulieren die thuis naar alle tevredenheid werkten met natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie met warmteterugwinning en zelfs zonder ventilatiesysteem.

Tijdens de studiedag kregen de bezoekers een verscheiden aanbod van mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen, genuanceerde en helder geschetste uiteenzettingen over de gezondheidsproblematiek en extra elementen van aandacht met betrekking tot onderhoud en plaatsing van de systemen.

Enkele belangrijke elementen om te onthouden:
  • Alle systemen kunnen foutloos functioneren.
  • Tevreden gebruikers zijn bij alle systemen te vinden.
  • Problemen veroorzaakt door ventilatiesystemen zijn hoofdzakelijk te wijten aan het verkeerd berekenen en/of plaatsen van het systeem en het gebrekkig onderhouden van het systeem.
  • Gebruikers van de systemen hanteren in de overgrote meerderheid van de gevallen een te lage stand terwijl vaak enkel de maximale stand voldoende ventilatie genereert.
  • Bij mechanische ventilatiesystemen zijn er vaker klachten van ¡®droge lucht¡¯ en aanverwante dan bij natuurlijke systemen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er bij de volledig mechanische systemen meer geventileerd wordt.
  • Er moet zowel bij professionelen als bij particulieren meer nadruk worden gelegd op het belang van nauwgezet onderhoud en regelmatige controle van het systeem.

Deze boeiende marathonstudiedag eindigde met enkele werkpunten voor de ventilatiesector. Binnen de sector leeft volop het besef dat dringend werk moet worden gemaakt van kwaliteitszorg, goede opleiding, opvolging, planning, uitvoering en onderhoud. Momenteel werken verschillende instanties samen om deze kwaliteit op termijn te kunnen waarborgen.

Ook interessant