Ventilatie

Weinig klachten over WTW-installaties

Door gezondheidsproblemen van bewonerrs met een Warmte-Terug-Win installatie in Vathorst, heeft dit woningventilatiesysteem felle kritiek gehad. Het aantal klachten dat de corporatiesector binnenkrijgt van huurders over de WTW-installatie is echter klein: Slechts 9% krijgt vaak klachten binnen. Dit is opvallend aangezien bijna de helft van de nieuwbouwwoningen, opgeleverd door corporaties, momenteel wordt uitgerust met een WTW-installatie. Dit blijkt uit onderzoek onder woningbouwcorporaties, dat USP Marketing Consultancy onlangs heeft uitgevoerd.

Corporaties ontvangen weinig klachten over WTW-ventilatiesysteem

Naar aanleiding van de gezondheidsklachten in de wijk Vathorst (Amersfoort) is de WTW-installatie in een kwaad daglicht komen te staan. Het leidde zelfs tot de uitspraak ‘Stop met balansventilatie’. Balansventilatie houdt in dat lucht mechanisch wordt toe- en afgevoerd. De toe te voeren lucht wordt middels een warmte-wisselaar verwarmd met de af te voeren lucht. Bij juist gebruik, heeft dit een gezond binnenmilieu en een fikse energiebesparing tot gevolg. Gezien de problematiek in Vathorst, is het opmerkelijk dat de klachtenregen uitblijft. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de bevraagde corporaties weinig klachten krijgen van huurders over de WTW; 20% krijgt nooit klachten, 37% soms. Daarnaast heeft ruim een kwart van de corporaties regelmatig tot vaak klachten. Klachten hebben betrekking tot droge lucht, tocht, lawaai en luchtwegproblemen.

WTW problemen Vathorst zeer serieus genomen

Gemiddeld wordt maar liefst 44% van de nieuwbouwwoningen van corporaties uitgerust met een WTW-installatie. De problemen in Vathorst zullen dus alarmerend zijn geweest voor corporaties. Dit blijkt ook uit het onderzoek; de meerderheid van de beleidsmakers bij corporaties neemt de problematiek zeer serieus (38% + 22%) en 38% zal maatregelen treffen. De klachtenregen is uitgebleven dus niet vreemd dat corporaties de problematiek wel serieus nemen, maar niet in hoge mate maatregelen zullen treffen. Maatregelen zullen met name betrekking hebben op betere instructies aan de gebruikers want ook uit andere onderzoeken is bovenal duidelijk geworden dat er het nodige schort aan voorlichting. Daarnaast is onderhoud aan het ventilatiesysteem een aandachtspunt.

Ook interessant