Nieuwbouw

Amersfoort nog lang niet uitgebouwd

Als de wijk Vathorst eenmaal af is, gaat Amersfoort door met het bouwen van huizen en bedrijven. De wens om de forse groei van de afgelopen jaren een halt toe te roepen is vaak gehoord, maar Amersfoort gaat ook na het gereedkomen van de wijk Vathorst gewoon door met bouwen.

In de regio Eemland verrijzen na 2015 nog eens 14.000 huizen, en er worden bedrijventerreinen aangelegd met een totale oppervlakte van bijna 250 voetbalvelden.

Minister Dekker van VROM wil uiterlijk in november van de gemeenten in Eemland weten waar die huizen en bedrijven neergezet worden in de periode van 2015 tot 2030. Het is nog niet bekend hoeveel woningen elke gemeente voor haar rekening mag nemen. In de stad Amersfoort zullen naar verwachting enkele duizenden huizen moeten komen.TijdschemaDe afspraken zijn gemaakt in de nv Utrecht, een bundeling van provincie, regiobesturen en gewesten. Amersfoort wordt vertegenwoordigd door wethouder Strengers. Hij moet de raad binnenkort inlichten over woningbouw en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Raadslid Smit (Jouw Amersfoort) maakt zich zorgen over het krappe tijdschema. ,,Het zal niet de eerste keer zijn dat de raad onder grote tijdsdruk belangrijke beslissingen moet nemen.’’

Er is vastgesteld dat Amersfoort na Vathorst geen nieuwe grote woonwijk zal krijgen. Woningbouw moet dus vooral binnen de bestaande stad plaatsvinden. Dat levert niet altijd veel nieuwe huizen op, want bij binnenstedelijke vernieuwing worden vaak bestaande huurwoningen gesloopt. Smit vraagt zich af of de wethouder misschien plannen in petto heeft voor Vathorst-West en -Noord, of Stoutenburg en Hoogland-West. Dit zijn de laatste groene gebieden binnen de gemeentegrenzen en daarom vaak ’heilig’ verklaard. Er is ook al geopperd om verdere verstedelijking te laten plaatsvinden in Flevoland.