Duurzaam Bouwen

NVB dringt aan op gedegen onderzoek naar milieumaatregelen

Het is noodzakelijk dat er snel een gedegen en grootscheeps onderzoek komt naar de relatie tussen de energieprestatie-eisen, het werkelijk energiegebruik en gezondheid en wooncomfort van de bewoners. Dit stelt NVB, vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan Ella Vogelaar, minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Aanleiding voor deze brief is de recente commotie over de gezondheidsklachten van bewoners in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Volgens NVB, de brancheorganisatie van ruim 200 zelfstandig ontwikkelende bouwondernemingen moeten de negatieve signalen over de balansventilatie zeer serieus worden genomen. Daarom dringt NVB in de brief aan minister Vogelaar aan op een gedegen onderzoek dat veel verder gaat dan alleen een zoektocht naar de relatie tussen balansventilatie en gezondheid. Het onderzoek moet, aldus NVB, alle aspecten betreffen, zoals de relatie tussen de
energieprestatie-coëfficiënt en het werkelijk energiegebruik op basis van gestandaardiseerd bewonersgedrag. Ook gezondheid en wooncomfort in relatie tot luchtkwaliteit, geluidsbelasting en vocht- en schimmelproblemen moeten in dit onderzoek worden meegenomen. Daaraan gekoppeld zullen investeringen, afschrijvingen en onderhoudskosten afgewogen moeten worden ten opzichte van de werkelijke energiekosten.

In de brief stelt NVB verder vast dat er naar aanleiding van de Amersfoortse affaire alleen maar verliezers zijn. Allereerst natuurlijk de bewoners die de gezondheidsproblemen aan den lijve ondervinden. Maar ook ontwikkelaars, bouwers en installatiebedrijven worden weer in het verdachtenbankje geplaatst. En dit ondanks het feit, dat het om bewezen techniek gaat, die bijdraagt aan energiereductie. Door de eisen die de overheid stelt aan energiezuinige nieuwbouw, is de sector wel genoodzaakt om deze systemen in te bouwen. Anders worden simpelweg de normen niet gehaald.

Ten slotte benadrukt NVB in de brief, dat de oplossing voor de huidige problematiek aansluit bij het convenant Energiebesparing in de nieuwbouw. Dit convenant, opgesteld door het ministerie van VROM samen met de producerende marktpartijen in de bouw, heeft als doel energiebesparing te realiseren. Eén van de onderdelen daarbij is het vervangen van de verouderde EPN-rekenmethode door een methodiek die beter aansluit bij het werkelijke energieverbruik. Op die manier komt er ook meer evenwicht in de waardering van schilisolatie, installatiemaatregelen en gebiedsaanpak. Ook betekent een nieuwe methodiek meer aandacht voor het werkelijke energieverbruik en gebruikersinvloeden, dit in combinatie met gezondheid en wooncomfort.