Verwarming & Sanitair

BEN Challenge #7: Efficiënt verwarmen met hernieuwbare energie, het loont!

BEN Challenge #7: Efficiënt verwarmen met hernieuwbare energie, het loont!
Bij een bijna-energieneutrale woning is het de bedoeling dat de resterende vraag voor verwarming, warm water en eventueel koeling in de mate van het mogelijke wordt gecompenseerd met de eigen productie van hernieuwbare energie.

Hoe je dat doet? Door een hernieuwbare energiebron (een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler) te combineren met een condensatieketel op aardgas. Dat wordt een hybride systeem genoemd. De hernieuwbare energie zorgt voor ongeveer 75 à 80 % van de energieproductie. De verwarmingsketel springt pas bij in zeer koude periodes of wanneer er snel sanitair warm water nodig is. Op die manier gebruik je altijd de meest rendabele en milieuvriendelijke energiebron.

Voor verwarming met gas of stookolie is een condensatieketel het meest efficiënt

BEN Challenge 7: Efficiënt verwarmen met hernieuwbare energie, het loont!
Bij de verbranding van gas en stookolie komen rookgassen vrij. Die rookgassen bevatten waterdamp waarin nog veel warmte zit. Bij oude verwarmingsketels gaat een deel van die warmte via de schoorsteen verloren. Bovendien hebben de verwarmingsgassen zeer hoge temperaturen, tot wel 250 °C.

In een condensatieketel worden warme verbrandingsgassen voordat ze door de schouw verdwijnen eerst naar een warmtewisselaar geleid. Hierdoor wordt die warmte voor een belangrijk deel hergebruikt waardoor het rendement van de ketel verhoogt. Bij dit proces treedt condensatie op, vandaar ook de naam ‘condensatieketel’.

Is je woning aangesloten op het gasnetwerk? Dan is de meest budgetvriendelijke verwarmingsoplossing vandaag een condensatieketel op gas. Gascondensatieketels hebben een hoger terugwinningspotentieel dan stookolieketels.

­Lees meer...

Een warmtepomp is een prima investering

BEN Challenge 7: Efficiënt verwarmen met hernieuwbare energie, het loont!
Warmtepompen halen ongeveer twee derde van de warmte die ze leveren uit de omgeving (uit de grond of uit de lucht) en één derde uit de elektrische energie die ze verbruiken. Grond-waterwarmtepompen halen de hoogste rendementen. Dat komt doordat zij de warmte uit de bodem halen. Daar blijft de temperatuur doorheen de seizoenen relatief constant.

Warmtepompen die op elektriciteit werken renderen het meest in combinatie met verwarmingssysteem op lage temperatuur, zoals vloerverwarming, én als ze worden gevoed met elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen.

Warmtepompen kunnen instaan voor de verwarming van je woning, én voor de productie van sanitair warm water.

Lees meer...

6 systemen voor hernieuwbare energie

BEN Challenge 7: Efficiënt verwarmen met hernieuwbare energie, het loont!
Tenzij het E-peil 10% strenger is dan de E-peileis van het aanvraagjaar, moet een BEN-woning minstens 10 kWh/m2 aan hernieuwbare energie produceren. Dat kan wettelijk gezien via 6 systemen: een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, stadsverwarming, een biomassa-installatie die energie opwekt uit pellets, granen, zaden of pitten, of participatie in een project van hernieuwbare energie. Aan elk daarvan worden welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve eisen gesteld. Denk zeker van bij het begin van je bouwproject na over welk systeem je wil gebruiken.

Hernieuwbare energie komt uit de zon, de wind, de aarde (die warmte afgeeft) en biomassa (organisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong). Door hernieuwbare energie te gebruiken, voorkom je niet alleen dat bepaalde energiebronnen uitgeput geraken. ‘Schone energie’ is ook goed voor het milieu, want ze veroorzaakt weinig CO2.

Lees meer...

Ook interessant