Vastgoed

Woonproject Passiflora: AG VESPA zet in op buurkopen

Woonproject Passiflora: AG VESPA zet in op buurkopen
© AG VESPA
AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, realiseerde ‘Passiflora’, een nieuw woonproject van zestien wooneenheden op de site Flora-Terlostraat in Borgerhout. Bijzonder is dat kandidaat-kopers de mogelijkheid krijgen om samen een bod uit te brengen op twee of drie wooneenheden en zo de kans krijgen om gezamenlijk deel uit te maken van dit unieke project. Met dit ‘buurkopen’ willen de stad en AG VESPA het burengevoel in de stad versterken. Dit woonproject dat verschillende woningtypes, duurzaamheid, collectief wonen én buurkopen combineert, gaat vandaag in verkoop.

Buurkopen

AG VESPA biedt de wooneenheden van Passiflora op een nieuwe manier aan. In eerste instantie krijgen kandidaat-kopers de mogelijkheid om samen een bod uit te brengen op twee of drie wooneenheden. Met dit ‘buurkopen’ doe je een bod, samen met je toekomstige buren.
De stad en AG VESPA willen zo het burengevoel in de stad versterken. Vrienden, koppels, gezinnen, familieleden kiezen naast hun eigen woning ook hun nieuwe buren. Dat heeft niet enkel praktische voordelen (bijvoorbeeld kinderopvang, autodelen, ...) maar biedt ook een sociale meerwaarde en meer betrokkenheid.

De woningen waarop kandidaat-kopers gezamenlijk kunnen bieden, zijn op een doordachte manier aan elkaar verbonden:
  • zo hebben de passiefwoningen en een gelijkvloerse loft alle drie zicht op de tuin;
  • de lofts die per twee worden aangeboden, bevinden zich op eenzelfde niveau;
  • drie lofts situeren zich in hetzelfde deelgebouw;
  • ook op de twee nieuwbouwappartementen kan samen worden geboden.

Woonproject Passiflora: AG VESPA zet in op buurkopen
© AG VESPA, foto: Bart Gosselin

Divers en duurzaam woonproject

“Dit woonproject kadert binnen het stedelijk grond- en pandenbeleid waarbij AG VESPA leegstaande en verkrotte panden in Antwerpen aanpakt en als kwaliteitsvolle en duurzame woningen terug op de markt brengt. In Borgerhout realiseerde AG VESPA al verscheidene woonprojecten zoals in de Gijselstraat, Kattenberg, Jan De Laetstraat en Bothastraat. AG VESPA ontwikkelt en begeleidt er ook de gebiedsgerichte stadplanningsprojecten zoals de Centers, Spoor Oost en de Turnhoutse Poort. Zo heropwaarderen we dit deel van Borgerhout dat er verpauperd bij lag. We zullen de komende jaren met AG VESPA onze rol als vernieuwer blijven spelen en verschillende collectieve woonformules blijven aanbieden”, zegt schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde.

De site aan de Florastraat en Terlostraat bestond uit een leegstaand pakhuis, verlaten magazijnen, verwaarloosde percelen en (half) afgebroken woningen. AG VESPA kocht de site aan om ze om te vormen tot een nieuw woonproject. Door de aankoop van meerdere eigendommen kon in één beweging een groter geheel aangepakt worden. Dat zorgt voor een positieve impuls en uitstraling voor de buurt.

Het architectenbureau B-architecten maakte het ontwerp. Het karaktervolle pakhuis werd behouden en gerenoveerd tot tien flexibel in te richten casco lofts. Daarnaast werden drie nieuwbouw passiefwoningen en twee nieuwbouw passiefappartementen gerealiseerd. Met de aankoop van een extra perceel kon nog een zesde nieuwbouwwoning worden gebouwd. Verschillende woontypes, van nieuwbouw passiefwoningen tot casco lofts, zorgen zo voor een divers en duurzaam woonproject.

De sfeer van het wooncomplex wordt in hoofdzaak bepaald door de karakteristieke robuustheid van het pakhuis in rode baksteen. Ook de gevels van de nieuwbouwwoningen in grote geprefabriceerde betonpanelen sluiten aan bij dit industriële karakter. Alle lofts en woningen zijn voorzien van nieuw isolerend houten schrijnwerk.

Collectief wonen

Met dit project investeert de stad verder in collectief wonen. Alle woningen beschikken over een private buitenruimte maar delen ook enkele gemeenschappelijke ruimtes:
  • een binnenplaats aan de Florastraat als kloppend hart van het woonproject. Dit wordt de ontmoetingsplek bij uitstek voor alle bewoners;
  • een polyvalente ruimte met kitchenette en aansluitend terras;
  • een tuin;
  • een overdekte parkeergarage met fietsenberging en 14 autostaanplaatsen.

AG VESPA startte vorige week met de verkoop van het project. Kijkmomenten voor geïnteresseerden vinden plaats op 19, 23 en 27 april, 11 en 21 mei en 8 juni. De gezamenlijke biedingen voor het buurkoopaanbod worden afgesloten in de loop van juni.

Ook interessant