Woonproject De Werve Hoef in Wijnegem ingehuldigd

  BE   11 juni 2019 Bron: Comtext
Woonproject De Werve Hoef in Wijnegem ingehuldigd
Op de site van De Werve Hoef in Wijnegem kon de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning de bouw van een nieuw woonproject afronden. Het gaat hier om een mix van sociale huur- en koopappartementen en enkele winkels aan de Merksemsebaan vlakbij het centrum van Wijnegem. De nieuwbouwrealisaties werden zopas officieel ingehuldigd.

In maart 2016 startte aannemer Artes-Roegiers uit Kruibeke met de bouwwerken. Het Mechelse Architektenkoöperatief tekende de plannen. In totaal werden 40 koopappartementen, 22 huurappartementen en 3 winkelpanden opgetrokken. De oplevering gebeurde al in februari 2018, maar de omgevingswerken konden pas starten in november vorig jaar. Ondertussen zijn die infrastructuurwerken volledig rond.

Van de koopappartementen zijn er momenteel al 26 verkocht en ook al een aantal bewoond. Vanaf 1 juli 2019 worden de huurappartementen in gebruik genomen. Over de invulling of de bestemming van de 3 winkelpanden bestaat er op dit moment nog geen duidelijkheid.

“Betaalbaar wonen blijft een belangrijke opdracht voor de Antwerpse regio. Wonen is in de provincie Antwerpen vrij duur. Bijgevolg zijn initiatieven van De Ideale Woning van gemengde projecten voor sociale en betaalbare huisvesting noodzakelijk”, benadrukt Dirk de Kort, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Woonproject De Werve Hoef in Wijnegem ingehuldigd

Grootschalige woonontwikkeling

Op de site van De Werve Hoef vlakbij het centrum van Wijnegem zal de volgende jaren een grootschalige nieuwe woonontwikkeling tot stand komen. Het is de bedoeling om hier in verschillende fasen ongeveer 320 sociale en bescheiden woningen te bouwen. Concreet ligt de site van De Werve Hoef tussen de Merksemsebaan, de Houtlaan, het Albertkanaal, de Zandstraat en de Beukenlaan. Het terrein van 11 ha is al jaren eigendom van De Ideale Woning. In 2008 maakte Igean een eerste stedenbouwkundige studie voor deze site. Als 1ste fase van dit plan bouwde De Ideale Woning er 62 appartementen en 3 handelsruimten, die nu zopas ingehuldigd werden.

In het kader van het project “Lerend Netwerk Duurzame Wijken” namen De Ideale Woning en de gemeente Wijnegem in 2016 de beslissing om het masterplan opnieuw te bekijken. Ze kozen toen resoluut voor de ontwikkeling van een duurzame wijk. De ambitienota die werd opgesteld, legde de lat hoog op het gebied van duurzaamheid. Onder meer een zo groot mogelijke CO2-neutraliteit moet nagestreefd worden. De energievraag op de site moet maximaal beperkt worden en er moeten zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden.

Nieuw masterplan

Voor het nieuwe masterplan vertrokken de ontwerpers vanuit het landschap om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Hun basis was het typische akkerlandschap van de streek. Ze zetten het landschap actief in als productielandschap, akkers, boomgaarden en weiden voor een CSA-boerderij (CSA = Community Supported Agriculture). Deze stadslandbouw moet de producent dichter bij de consument brengen, in dit geval de bewoners. Ze behielden de belangrijke elementen in het landschap met respect voor de historische waarde van het terrein. De bewoning wordt geclusterd in woonstempels.

Wat de verdere bewoning in De Werve Hoef betreft, komen er in totaal 7 nieuwe woonstempels. Dat zijn clusters van woningen (zowel appartementen als grondgebonden woningen) met een grote dichtheid. Op die manier zijn er nog 260 woongelegenheden voorzien met een mix van sociale huurwoningen, bescheiden huurwoningen en koopwoningen. De woonstempels worden in fasen gebouwd tussen het park en de verschillende landbouwkavels. De Ideale Woning voorziet in 2020 te starten met de bouwwerken voor de eerste 3 woonstempels voor in totaal 148 woningen.

Hoewel de woonstempels vrij dicht bebouwd zijn, zal hun beperkte schaal voor een echte buurtbeleving zorgen bij de bewoners en voor verankering in de omgeving. De slimme inplanting van de woonstempels moet de geluidsoverlast en de verharding beperken. De auto wordt geweerd uit het landschap, zodat het openbaar domein vooral voor de trage weggebruiker is.

Bioboer en buurtpark

Volgens het nieuwe masterplan werd de bestaande boerderij - de Werve Hoef - op de site afgebroken. De schuur bleef behouden en zal na grondige renovatie gebruikt worden door de bioboer. De Ideale Woning heeft de grond in erfpacht gegeven aan De Landgenoten vzw die het op haar beurt verhuurt aan de boer.

Naast de kavels voor de bioboer komt er ook een buurtpark. Hier is nog extra ruimte voorzien voor volkstuintjes. De invulling van dit park zal gebeuren in samenspraak met de ruimere buurt. Eerst wordt de infrastructuur al voor een belangrijk gedeelte aangelegd. Nadien pas volgt het startsein voor de bouw van de geplande woningen. De infrastructuurwerken - zowel voor de buurt als voor de bioboerderij – gingen ondertussen van start.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo