Vastgoed

c-space: een buurthuis als stimulans voor sociale cohesie

c-space: een buurthuis als stimulans voor sociale cohesie
c-space, CORES Development
Vorige week lanceerde CORES Development de c-space, een flexibel buurthuis dat volledig ter beschikking staat van de buurtbewoners van het woonproject Groen Zuid in Hoboken. Hiermee wil CORES de drempel om compacter te gaan wonen verlagen en sociale cohesie in de buurt stimuleren. De buurtbewoners kunnen de ruimtes van de c-space reserveren om allerhande activiteiten te organiseren wanneer zij daar behoefte aan hebben. Denk maar aan familiefeestjes, yogasessies, vergaderingen en workshops. Ook lokale ondernemers vinden er de ruimte om producten en diensten voor te stellen.

Slim omgaan met beschikbare ruimte

Cijfers van het Belgisch Planbureau tonen aan dat het bevolkingsaantal zal blijven toenemen en de betonstop belooft tegen 2040 de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen een halt toe te roepen. We moeten dus nu al wijselijk én zuinig omspringen met onze publieke en private ruimte.

Velen doen het vandaag al. Jonge singles die graag betaalbaar in en rond de stad willen wonen, kiezen voor een kleinere bewoonbare oppervlakte en ook senioren maken de switch. Maar uit een recente enquête bij 1000 Belgen uitgevoerd door iVox in opdracht van CORES Development bleek dat 7 op de 10 Vlamingen niet kleiner wil gaan wonen. Er zijn dus nog aan aantal drempels te overwinnen.

c-space: een buurthuis als stimulans voor sociale cohesie

Sharing is caring

Naast compacter wonen is de deeleconomie een andere trend met een sterke invloed op ons dagelijkse leven en comfort. Overheden en projectontwikkelaars werken samen aan innovatieve projecten die een antwoord moeten bieden aan deze tendensen en die de voordelen van privatieve en gedeelde ruimtes uitbalanceren. Zo ook in Hoboken, in de nieuwe wijk Groen Zuid. Vanaf de eerste pennentrekken van het ontwerp werd er hier sterk ingezet op collectiviteit, door de woonlinten te organiseren rondom collectieve binnentuinen die visueel verbonden zijn met het buurtpark. Dat wordt nu aangevuld met een doordachte collectieve gebruiksruimte onder de vorm van een buurthuis.

“Voor ons was de integratie van kwalitatieve collectieve ruimte al van bij de start van Groen Zuid in 2010 een volwaardig en doordacht concept. Na onder andere de gedeelde binnentuinen en speeltuin, betekent de c-space een mooi sluitstuk van deze visie binnen dit unieke herontwikkelingsproject.” – Thomas de Jong, CDO bij CORES Development.

c-space: een buurthuis als stimulans voor sociale cohesie

c-space: ruimte op aanvraag

CORES Development komt in haar project Groen Zuid als een van de eerste projectontwikkelaars met een heel concrete oplossing op de beperkingen die kleiner wonen met zich meebrengt: de c-space. Het nieuwe buurthuis is zo geconcipieerd dat het een effectieve en efficiënte uitbreiding van de privatieve woonomgeving vormt, wanneer dat nodig is, zoals bij bijvoorbeeld de organisatie van familiefeesten, vergaderingen en workshops. Dit privatieve kavel valt buiten de gemene lasten en blijft eigendom van CORES Development. De gebruikers van c-space betalen enkel voor wat ze zelf gebruiken.

“Hoe vaak gebeurt het dat we 15 mensen in ons huis uitnodigen? Inderdaad, niet zo vaak. Maar de Vlaming is voorzienig en wil deze optie graag behouden, voor verjaardagen, kerstfeestjes, workshops met vrienden of andere activiteiten. De c-space biedt mensen ruimte aan wanneer ze die nodig hebben. Het is een semi-publieke ruimte, verbonden aan een wijk, waar we in co-creatie met de buurtbewoners activiteiten kunnen installeren die de sociale cohesie binnen de buurt stimuleren.” – Thomas de Jong, CDO bij CORES Development.

Ook lokale ondernemers kunnen er terecht. Er zijn ruimtes voorzien die zich ideaal lenen voor activiteiten in bijberoep en het exposeren van producten. Vandaag gebruikt de design winkel Ambertree uit Hoboken de etalage als pop-up showroom.

“c-space is voor ons een heel creatief idee om een extensie te bieden aan de woonunits in een residentieel project. Zowel op sociaal als ruimtelijk vlak. Het zorgt voor dynamiek onder de bewoners en omwoners, het optimaliseert het wooncomfort en het stimuleert creativiteit.” – Robin Gregory, oprichter van Ambertree.


Co-creatie van sociale cohesie en geluk

“Binnen de c-space krijgt de buurtbewoner een actieve rol. Ze kunnen zelf het heft in handen nemen om er hun activiteiten te organiseren en uit te bouwen. Door de buurt actief te betrekken bij de invulling en hen de motor te maken van het project, stimuleren we de sociale cohesie en interactie tussen de bewoners.” – Thomas De Jong, CDO bij CORES Development.


Die sociale interactie met je buren verhoogt daarenboven je geluksniveau, dat toonden cijfers van het Nationale Geluksonderzoek, uitgevoerd door de UGent, eerder dit jaar al aan. We hebben er dus alle belang bij om onze buren te kennen en er goede contacten mee te hebben. En het feit dat ruimte schaarser wordt en we daardoor met z’n allen kleiner moeten gaan wonen, kan daar dus een positieve impact op hebben.

c-space: een buurthuis als stimulans voor sociale cohesie

"c-space is een goed initiatief van CORES dat inzet op ontmoeting en waar mensen samen activiteiten kunnen organiseren. Het bouwt verder op de filosofie van Groen Zuid waar ook grote groene binnengebieden gedeeld worden met de bewoners. Vanuit het district zetten we via Stadsmakers ook in op sociale cohesie door bijv. ondersteuning van buurt- en wijkraden voor de organisatie van de burendag, de lentepoets, straatfeesten, enz… C-space kan hier aanvullend op werken." -Tom De Boeck, districtsschepen van Hoboken.


De c-space in a nutshell


  • De c-space bevindt zich in het woonproject Groen Zuid in Hoboken
  • De c-space is een pand dat specifiek werd omgebouwd tot een buurthuis voor de buurtbewoners
  • Er zijn 7 binnenruimtes en een tuin ter beschikking van de buurtbewoners
  • In totaal gaat het om 238m2 gedeelde ruimte, waarvan 178m2 huis en 60m2 tuin
  • Midden juni gaat de website www.c-space.be live en kunnen de ruimtes geboekt worden
  • Buurtbewoners kunnen lid worden van de c-space community tegen een vast maandelijks bedrag van €7. Dit geeft hen onbeperkte toegang tot de gemeenschappelijke ruimte. Via een online ledenplatform kunnen ze extra ruimtes reserveren.
  • Materiaal voor professionele activiteiten kan gestockeerd worden in de lockers op gelijkvloers

Ook interessant