Wat zijn de gevolgen van het overaanbod aan appartementen?

  BE   10 maart 2020 Bron: PXL
Wat zijn de gevolgen van het overaanbod aan appartementen?
In Vlaanderen dreigt vooral in de kleinere en minder centraal gelegen steden een overaanbod aan appartementen. Experts waarschuwen voor overaanbod appartementen. Dat schreef de Tijd op 28 februari 2020. Wat is nu eigenlijk de impact op de huurmarkt?

Het bestuur van CIB Limburg (Limburgse Vastgoedmakelaars), met als voorzitster Dominique Vanrunxt, geeft duiding: ďHet overaanbod van nieuwbouwappartementen in bepaalde steden heeft een impact op de huurmarkt. Door het massaal gelijktijdig aanbod worden de normaal te verwachten huurprijzen niet behaald en worden deze appartementen dus aangeboden onder de marktconforme huurprijs. Hierdoor wordt het verwachte en beloofde rendement niet gehaald en kiezen de huurders sneller voor nieuwbouw.Ē

De oudere appartementen komen onder druk te staan waardoor je een marktverschuiving krijgt. Dit heeft tot gevolg dat deze eigenaars dikwijls beslissen om hun appartement te verkopen, wat op zijn beurt nog meer extra druk legt op de private huurmarkt. Door het feit dat er een overaanbod is in sommige kernsteden, worden de deelgemeenten benadeeld omdat ze daar zeer zuinig met vergunningen voor meergezinswoningen omgaan.

ďHierdoor verplicht je de inwoners (meestal 60+) van deze deelgemeenten om hun vertrouwde habitat te verlaten en duurdere m2 te kopen in de centrums, hetgeen niet correct is.Ē besluit Dominique Vanrunxt in naam van het bestuur van CIB Limburg.

Geen reden tot paniek!

ZoŽ Cosemans, lector vastgoed en coŲrdinator van het postgraduaat Vastgoed vult aan: ďToch is er geen reden tot paniek. De laatste jaren wordt er immers een verschuiving vastgesteld in het woongedrag van twee grote groepen: enerzijds de jongeren, anderzijds 60-plussers.ď

Jongeren vertonen een flexibeler woongedrag. Daar waar zij in het verleden honkvast waren, zien we nu dat jonge koppels hun woongedrag aanpassen aan de levensfase waar ze zich in bevinden. Een eerste woonst betreft eerder een (al dan niet gehuurd) appartement in het centrum van steden en gemeenten. Dit omwille van de gunstige ligging en de nabijheid van winkels en uitgaans- en vrijetijdsmogelijkheden. In een latere fase verhuist men naar de stadsrand/het platteland om het gezin met kinderen voldoende ruimte te geven om op te groeien.

In de tweede groep, deze van bewuste ouderen, zien we de verschuiving van het bewonen van open bebouwingen op een groot stuk grond, naar (nieuwbouw-)appartementen in het centrum. Drie grote redenen kunnen onderscheiden worden. Ten eerste wensen de bewuste ouderen een rustigere levensstijl waarbij men zich niet continu moet bezighouden met het onderhouden van een grote woning en tuin; ten tweede denkt men eveneens aan de eigen toekomst waarbij grote verplaatsingen met de auto moeilijker zullen worden en het comfortabeler is om alle voorzieningen dichtbij, op wandelafstand ter beschikking te hebben. Als laatste komt het ook steeds vaker voor dat de bewuste ouderen hun kinderen wensen te helpen bij de aankoop van een woning waarbij de eigen woning verkocht wordt en een deel van de opbrengst reeds verdeeld wordt onder de kinderen om te gebruiken als startkapitaal voor de aankoop van een eerste eigen appartement of woning.

ďDeze bewuste ouderen kiezen na de verkoop van hun woning dan ook vlugger voor een nieuwbouwappartement vermits hier renovatiewerken op korte termijn niet noodzakelijk zijn, het onderhoud beperkt is in vergelijking met dit van een grote woning met tuin.Ē zegt ZoŽ Cosemans

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo