Nieuwbouw

Aandeel van huizenbouw blijft in Vlaanderen standhouden

Aandeel van huizenbouw blijft in Vlaanderen standhouden
Van november 2018 tot en met oktober 2019 werden in Vlaanderen 25.610 vergunningen voor nieuwe flats en 17.361 vergunningen voor nieuwe huizen ingediend. Met een aandeel van 40% op de volledige nieuwbouwmarkt houdt de huizenmarkt in Vlaanderen dus nog relatief goed stand. De voorbije jaren hebben volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) een belangrijke voorraad aan vergunningen voor nieuwe woningen opgeleverd. Die worden nu geleidelijk aan gerealiseerd. Daardoor evolueert de bouwconjunctuur nu positiever dan in andere sectoren. De Batibouw-beurs die vandaag haar deuren opent, blijft een belangrijke inspiratiebron voor wie op zoek is naar ideeën voor zijn nieuwe huis.

In 2019 werden wel minder vergunningen toegekend dan in 2018. Ook dat blijkt uit de recentste statistieken voor de bouwvergunningen. In Vlaanderen daalde het aantal vergunningen voor nieuwe flats en huizen samen met ongeveer 14%. Maar 2018 was dan ook een topjaar, onder meer omdat eind 2017 op grote schaal vergunningen werden ingediend om te ontsnappen aan een aantal verstrengde energie-eisen vanaf januari 2018, met enerzijds de daling van het maximale E-peil van E50 naar E40 en anderzijds de invoering van een S-peil in plaats van K-peil.

Vooral voor nieuwe appartementen werden toen versneld vergunningen ingediend. De daling in 2019 trof minder het aantal vergunningen voor nieuwe huizen. Dat aantal daalde in Vlaanderen in 2019 maar met 2% in vergelijking met 2018. Het aandeel van de huizen tegenover dat van de flats bleef daardoor in Vlaanderen in 2019 bij de vergunningen ongeveer 40% bedragen. De daling in 2019 neemt niet weg dat de vergunningen die werden afgeleverd tijdens de voorbije twee jaren, voor een belangrijke voorraad aan bestellingen zorgden. De bouwactiviteit blijft daardoor op een hoog niveau. In Vlaanderen blijft de conjunctuurcurve in de bouw positief verlopen.

Het aantal vergunningen voor woningrenovaties is tijdens de laatste 12 maanden waarvoor cijfers beschikbaar zijn, in Vlaanderen met ongeveer 6% gestegen. Maar de vergunde woningenrenovaties vertegenwoordigen slechts een beperkt deel van de totale renovatiemarkt. Uit een recente enquête van de VCB bij haar leden is gebleken dat vooral renovaties voor energiebesparing of hernieuwbare energie aan belang zullen toenemen. Daarvoor is meestal geen vergunning vereist.

Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “Het hypothecair rentepeil ligt momenteel nog altijd bijzonder laag. Dat alleen vormt een belangrijke aanmoediging om nu te bouwen. Daarnaast zal het maximale E-peil vanaf begin 2021 verder dalen tot E30. Tegelijk dreigt vanaf dan een verdere verstrenging van het S-peil (de eis voor de bouwschil). De ruimte om in Vlaanderen nog huizen te kunnen bouwen wordt steeds schaarser.

Om in stads- en dorpskernen tot leefbare wijken met appartementen te komen zijn investeringen in omgevingswerken noodzakelijk. Dan pas zullen die wijken een waardig alternatief vormen voor de viergevelwoningen waarvan heel veel Vlamingen nog dromen. Gelukkig plannen alvast de besturen van de grotere steden de komende jaren extra investeringen. Wij hopen dat die investeringsplannen effectief gerealiseerd worden. Investeringen in een aantrekkelijke randinfrastructuur zijn noodzakelijk om verdichte en tegelijk leefbare stads- en dorpskernen te kunnen realiseren.”