Nieuwbouw

Wat verandert er op 1 januari 2022 inzake nieuwbouw

Wat verandert er op 1 januari 2022 inzake nieuwbouw
Een nieuw jaar brengt ook heel wat verandering met zich mee. Zo krijgen nieuwbouwwoningen een strenger S-peil, strengere eisen om in aanmerking te komen voor korting op onroerende voorheffing en beperking inzake aansluiting op aardgas en stookolie.

EPB-eisen nieuwbouw (omgevingsvergunning vanaf 2022):
Verplicht E-peil woningen/appartementen blijft op max E30, maar verplicht S-peil zakt van S31 naar S28. Er wordt wel een tussenoplossing voorzien: In afwijking hiervan kan in nieuw op te richten woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, ook voldaan worden aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:
  • E25, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • E20, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.


Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouw:
  • Aanvraag omgevingsvergunning 2021: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E30/ 100% korting 5 jaar lang bij E20.
  • Aanvraag omgevingsvergunning 2022: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E20/ 100% korting 5 jaar lang bij E10.
  • Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023: Enkel nog van toepassing bij herbouw of gedeeltelijke herbouw: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E20/ 100% korting 5 jaar lang bij E10.

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mag men geen stookolieketels meer plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Sinds 2021 mag een aardgasdistributienetbeheerder geen aardgasaansluiting meer voorzien bij grote projecten zoals nieuwe grote verkavelingen, nieuwe grote appartementsgebouwen en nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Het ging dan om grote projecten vanaf 25 (woon)eenheden. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag al vanaf 15 (woon)eenheden geen aardgasaansluiting meer worden voorzien.

Ook interessant