Vlaming bouwt vooruitziend: Bijna Iedereen nu al BEN

  BE   2 maart 2020 Bron: Marquiz / VEA
Vlaming bouwt vooruitziend: Bijna Iedereen nu al BEN
minister Zual Demir - Foto © Bouw & Wonen
Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen BEN (Bijna-Energieneutraal) zijn en dus een E-peil van maximaal 30 hebben. BEN is sinds 2012 de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen die in 2010 uitgevaardigd werd. Maar halen we die richtlijn, als we de EPB-evolutie van het Vlaamse nieuwbouwbestand bekijken? Het korte antwoord: ja. Want de Vlaming bouwt al sinds jaar en dag beter dan wat de Vlaamse EPB-verplichtingen voorschrijven. Meer zelfs: uit het meest recente EPB-cijferrapport, dat minister Zual Demir op de openingsdag van Batibouw2020 besprak, blijkt dat de bouwsector al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling en dat in Vlaanderen bijna iedereen nu al BEN is.

Sinds 2006 bestaat in Vlaanderen de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Die wettelijke eisen Ė uitgedrukt in E-peil Ė werden in de loop der jaren stelselmatig verstrengd. Zo mocht in 2016 het E-peil van nieuwe woningen maximaal E50 bedragen, ligt de E-peil-eis sinds 2018 op maximaal E40 en dit jaar op E35 en is de BEN-norm met E-peil 30 pas vanaf 2021 verplicht.

Maar wat blijkt uit het meest recente EPB-cijferrapport Ď2006 - 2020í? Dat het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen in Vlaanderen jaar na jaar beter is dan de E-peileisen van dat jaar. Meer zelfs, bijna alle Vlaamse nieuwbouwwoningen en heel wat appartementen scoren nu al beter dan E30, ťťn van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken.

Bijna Iedereen nu al BEN!

6 voorwaarden voor BEN

BEN is de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Die stelt: "Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten."

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:
 1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
 2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
 3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
 4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
 5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
 6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.


EPB van nabij bekekenWat is EPB: EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De EPB-regelgeving werd in 2006 ingevoerd voor nieuwe gebouwen en vergunningsplichtige renovaties.

Wat is het E-peil: Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Wat is het S-peil: Het 'S-Peil' of 'schilpeil' drukt de energie-efficiŽntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot ťťn getal.

Wat is BEN: BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER): Een IER is een renovatie waarbij minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geÔsoleerd, de verwarmingsinstallatie wordt vernieuwd en een ventilatiesysteem wordt voorzien.


Bijna Iedereen nu al BEN!

Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo