Verbouwen

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting geldt tot 31 oktober 2019

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting geldt tot 31 oktober 2019
De Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd over het initiatief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om particulieren een premie van 7500 euro toe te kennen bij afbraak en heropbouw van hun woning. De zogenaamde sloop- en herbouwkorting geldt enkel voor nieuwbouwwoningen die geen recht hebben op het verlaagde btw-tarief van 6% dat van kracht is in 13 Vlaamse steden. Wie een vergunning aanvraagt tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 kan aanspraak maken op de nieuwe premie. Kandidaat-bouwers doen er dan ook goed aan hun bouwplannen niet uit te stellen. Dit initiatief zal helpen om hen sneller te doen kiezen voor kwaliteitsvolle vernieuwbouw in het geval van een te dure en complexe energetische renovatie.

De nieuwe premie helpt de btw-ongelijkheid in het grootste deel van Vlaanderen tussen renovatie en vernieuwbouw deels weg te werken. Sloop- en heropbouw zal immers in veel gevallen de beste keuze zijn en zowel op het vlak van comfort, bouwkosten en energie-efficiëntie van de woning een beter resultaat opleveren. Daarnaast biedt de premie een tegengewicht aan het bestaande premiestelsel dat te eenzijdig gericht is op renovatie. Daardoor kiezen kandidaat-verbouwers, zelfs indien sloop- en heropbouw opportuun is, toch voor een renovatie. Zo krijgen kandidaat-verbouwers te maken met onverwachte kosten.

Bouw zkt. structurele oplossing: btw-tarief van 6%

Om de ongelijkheid tussen renovatie en heropbouw weg te werken is een gelijktrekking van het btw-tarief van 6% in heel Vlaanderen noodzakelijk. Dit vergt evenwel een demarche op federaal niveau die van belang is om de Vlaamse doelstellingen rond renovatie en energiezuinigheid van het woningenpatrimonium te behalen. Met zijn initiatief geeft minister Bart Tommelein nu een belangrijk signaal dat sloop- en heropbouw een cruciale rol te spelen heeft. Kanttekening is dat de premie nog steeds niet opweegt tegen een btw-voordeeltarief van 6%. Een snelle berekening leert dat het btw-voordeel van een typische nieuwbouwwoning, met een bouwkost van 250.000 euro, tegen 6 % in plaats van 21 % een besparing oplevert van 37.500 euro. Zeker voor kandidaat-(ver)bouwers blijft dat uiteraard aanzienlijk meer dan de premie van 7.500 euro.

Enkel voor particulieren

Enkel als particulier die haar of zijn woning wenst af te breken om vervolgens herop te bouwen kan u aanspraak maken op de nieuwe Vlaamse sloop- en heropbouwkorting. Projecten waarbij een woning wordt afgebroken en vervangen door verschillende huizen of appartementen komen niet in aanmerking. Nochtans zetten zulke projecten hoog in op verdichting en een hoger ruimtelijk rendement om bijgevolg de druk op de open ruimte in onze regio te verlichten. Dat laatste is een ander speerpunt van deze Vlaamse regering. De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt daarom om de premie ook mogelijk te maken voor woningen die deel uitmaken van een groter verdichtingsproject.

Naar een totaalbeleid voor renovatie

We renoveren vandaag veel te weinig. Willen we de energiedoelstellingen halen dan moet het renovatieritme minstens driemaal hoger liggen dan vandaag het geval is. De premie voor sloop- en heropbouw is een stap in de goede richting maar is nog onvoldoende om de renovatiedoelstellingen te halen. Positief is dat deze maatregel kandidaat-verbouwers zorgvuldiger renovatie en heropbouw tegenover elkaar doet afwegen. Maar het mag niet blijven bij een eenmalig initiatief. Deze maatregel dient deel te worden van een totaalbeleid met verplichtingen en stimulansen om de renovatiedoelstellingen te halen. Indien de maatregel na evaluatie blijkt de beoogde effecten te bereiken, vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw dit beleid te bestendigen en zelfs uit te breiden.

Ook interessant