Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen

     12 oktober 2017 Bron: Bouwunie 2á293 keer gelezen
Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen
CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend om het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden. Nu is dat enkel van toepassing in 32 grote steden. Een uitbreiding naar het ganse grondgebied is meer dan welkom. Ook elders is de nood aan goede, betaalbare nieuwe woningen en appartementen hoog.
Een gewone uitbreiding naar het gehele grondgebied is niet mogelijk. De Europese btw-richtlijn laat een verlaagd btw-tarief enkel toe in het kader van het sociaal beleid inzake huisvesting. Er moeten dus voorwaarden aan gekoppeld zijn.

In het wetsvoorstel van CD&V is daarmee rekening gehouden. De betrokken parlementsleden stellen voor het verlaagd tarief te beperken tot de enige en eigen woning van natuurlijke personen die minstens 5 jaar in die nieuwe woning blijven wonen. De woning zou max. 190m▓ groot mogen zijn, max. 100m▓ als het om een appartement gaat.

Dit voorstel is uiteraard heel goed. Bouwunie vraagt al lang om een uitbreiding.
Met de oppervlaktevoorwaarde heeft Bouwunie wel een paar bedenkingen. Eind jaren ĺ90 hadden we al een tijdelijke uitbreiding van het 12%-btw-tarief mÚt oppervlaktevoorwaarden, maar dit gaf verschrikkelijk veel discussies met de fiscus. Het is dus erg belangrijk dat vooraf duidelijk is wat in de oppervlakteberekening wordt meegenomen en wat niet.

Bouwunie stelt als alternatief voor om de oppervlakte-voorwaarde te vervangen en het verlaagd btw-tarief van toepassing te maken op een eerste schijf van 250.000 euro voor een heropgebouwde woning en 200.000 euro voor een appartement. Dit zal minder aanleiding geven tot discussies.

Bouwunie vraagt alleszins aan de regering en alle meerderheidspartijen om het voorstel tot uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen te ondersteunen.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo