Energie

Vlaamse Confederatie Bouw gematigd positief over Energieplan

Vlaamse Confederatie Bouw gematigd positief over Energieplan
Foto Kabinet Bart Tommelein
Op de nationale feestdag heeft de Vlaamse Regering deze morgen een persconferentie gehouden over de marathonzitting die ze gisteren hield om heel wat beslissingen te nemen. De Vlaamse Confederatie Bouw reageert gematigd positief op het Energieplan dat voorgesteld werd door de minister van Energie. Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “We wachten de definitieve teksten af, maar we verwachten dat dit Energieplan ambitieuze doelstellingen naar voor schuift met betrekking tot de renovatie van bestaande woningen en de implementatie van de hernieuwbare energie.” Dillen stelt dat ambitieuze doelstellingen echt wel nodig waren. “Vandaag ligt het renovatieritme veel te laag om de langetermijndoelstellingen te halen.”

Nochtans is er volgens de VCB nog heel wat winst te halen bij dat bestaande woningpark; jaarlijks worden er drie keer meer woningen verhandeld dan dat er nieuwe woningen worden gebouwd. En bestaande woningen zijn veel minder energie efficiënt dan nieuwe gebouwen die al aan strenge normen moeten voldoen. Inzetten op energetische renovaties van het bestaande woningpark zal dus een grote impact hebben op het realiseren van de klimaatdoelen.

De Vlaamse Confederatie Bouw stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie in bouwprojecten en zet al enige tijd in op de energie efficiëntie van het bestaande woningpark. De VCB reageert dan ook verheugd op het feit dat de Vlaamse Regering heeft beslist om een verhoging van de renovatiegraad van het bestaande woningpark te stimuleren door een verlaagd BTW-tarief van 6 procent voor sloop/heropbouw en een slooppremie op tafel te leggen en gebruik te maken van het transactiemoment om woningen energiezuiniger te maken. Marc Dillen: “Het verder inzetten op hernieuwbare energie en het verdwijnen van fossiele brandstoffen is de natuurlijke gang van zaken. Samen met onze sectorfedederatie Techlink betreuren we wel dat er geen voorafgaandelijk overleg is geweest.”

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “De verwerving van vastgoed, door bijvoorbeeld een kooptransactie, schenking of erving is een ideaal moment om de woning energetisch te verbeteren. De VCB berekende eerder al dat door de verwerving van een woning te koppelen aan energetische verbeteringen, op termijn maar liefst 90 procent van de woningen grondig energetisch gerenoveerd zullen zijn. Een belangrijke stap in de goede richting.”

De aankondiging om vervangende nieuwbouw, dus het afbreken van een woning en op dezelfde plaats een nieuwe woning te bouwen, aan te moedigen door het verlaagde BTW-tarief van 6 procent uit te breiden naar de Vlaamse stads- en dorpskernen, kan op heel wat bijval rekeningen bij de VCB. Marc Dillen: “We pleitten al lang voor deze maatregel en juichen de aankondiging dan ook toe. Maar we blijven op onze hoede. De federale regering moet hier namelijk haar zegje nog over doen en hopelijk steken zij geen stokken in de wielen.”

De leden van de Vlaamse Confederatie Bouw zetten al enige tijd hun schouders onder de transitie naar energiezuinige woningen. Marc Dillen: “De ambitieuze doelstellingen en maatregelen genomen door de Vlaamse Regering ondersteunen deze transitie, die op dit moment trouwens al volop aan de gang is in de bouwsector. Deze beslissingen zullen verder leiden tot het gebruik van innovatieve materialen en technieken en we zullen dus sneller kunnen komen tot slimme gebouwen.”

Volgens de VCB zal de verdere uitbouw van warmtenetten, naast het blijvend inzetten op (ondiepe) geothermie, biomassa, wind- en zonenergie, nieuwe perspectieven bieden voor de bouwbedrijven.

Ook interessant