Vastgoed

Vastgoed slaat terug

Vastgoed slaat terug
De dalende rente sinds eind oktober heeft vastgoedaandelen de afgelopen weken een boost gegeven. De STOXX Europe 600 Real Estate index (SX86P) is met 25% opgeveerd sinds 26 oktober, toen deze een dieptepunt bereikte dat voor het laatst in december 2011 werd gezien.

Als de langetermijnrente zich op een lager niveau stabiliseert, zal dit de verwachte daling van de waarde van de activa beperken. Hoewel de prijzen per vierkante meter momenteel dalen in verschillende segmenten van de vastgoedmarkt en waarschijnlijk nog verder zullen dalen in 2024, zouden renteverlagingen door de ECB volgend jaar positief moeten uitpakken voor de sector. Interessant genoeg heeft vastgoed meer geleden onder het tempo van de renteverhogingen dan onder de bereikte niveaus. De rentestijgingen zijn te snel geweest om de stijgende kosten van schulden bij te houden en dit heeft de cashflowprognoses voor vastgoed benadeeld.

Ondertussen zijn de fundamentals voor vastgoed licht verbeterd. De leegstand in de woningsector is zeer gematigd en in de commerciële sector staan discussies over flexibel werken niet langer centraal. In winkelvastgoed hebben verhuurders het voordeel van geïndexeerde huurovereenkomsten.

Hoewel vastgoed blootgesteld blijft aan de zwakke groei in de eurozone en verslechterende bedrijfsindicatoren, zal de sector er een zijn om in de gaten te houden in de komende maanden. Het opwaarts potentieel op lange termijn blijft hoog nu de sector vier moeilijke jaren van Covid-19 lockdowns, gevolgd door stijgende rentetarieven, te boven komt.

Vastgoed slaat terug
Door Scander Bentchikou, Portfolio Manager / Analyst, Lazard Frères Gestion

Ook interessant