Nieuwbouw

Nieuwbouw gaat er vooral in Vlaams-Brabant op achteruit

Nieuwbouw gaat er vooral in Vlaams-Brabant op achteruit
Voor nieuwbouwvergunningen is er een duidelijke daling te zien in verschillende provincies in de afgelopen 11 maanden. De grootste daling van 18% in Vlaams-Brabant springt eruit, gevolgd door Antwerpen (-12%), Limburg (-13%), en Oost-Vlaanderen (-9%). Deze provincies laten allemaal een negatieve groei zien ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde van -11% voor nieuwbouwvergunningen. West-Vlaanderen (-6%) presteert iets beter presteert dan het Vlaamse gemiddelde.

Hierbij gaat het om cijfers rond vergunningsaanvragen en niet de goedgekeurde vergunningen. Vergunningsaanvragen geven een beter beeld over de toekomstige evolutie. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat een vergunning wordt goedgekeurd en niet alle aanvragen resulteren in een vergunning: bij ongeveer 70% wordt effectief een vergunning afgeleverd.

“De huizenprijzen zijn veruit het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant. Intussen betaal je voor een huis gemiddeld 417.000 euro in Vlaams-Brabant. De gemiddelde prijs voor een woning in Vlaanderen is 356.000 euro. Voor een appartement tel je bijna 290.000 euro neer in Vlaams-Brabant, het Vlaams gemiddelde is 278.00 euro. Enkel in West-Vlaanderen liggen de prijzen van appartementen hoger. Nu de vergunningen voor nieuwbouw sterk verminderen, zal ongetwijfeld de bouwactiviteit over enkele maanden verder afnemen”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.


Tekort aan eigen middelen: een drempel voor nieuwbouw

Gezinnen die een hypothecaire lening willen aangaan, mogen in veel gevallen maximum 90% van de waarde van de woning ontlenen. Door de sterk gestegen vastgoedprijzen moeten veel gezinnen lang sparen voor ze voldoende eigen middelen hebben. Ondertussen moeten deze gezinnen in een huurwoning wonen, met een geïndexeerde huurprijs waarbij ze zelf geen controle hebben over de energieprestaties van hun woning. Zo geraken ze in een vicieuze cirkel waarbij zelf een woning verwerven heel moeilijk wordt.

Gewestwaarborg om meer huishoudens toegang te bieden tot hypothecair krediet voor energiezuinige woning

Embuild Vlaanderen vraagt aan de Vlaamse Regering om een Gewestwaarborg te ontwikkelen voor leningen die meer dan 90% van de waarde van de woning bedragen. Deze waarborg heeft als doel banken te overtuigen om leningen toe te kennen aan solide kandidaat-leners die niet voldoende eigen financiële middelen hebben. Dit verlaagt de drempel voor kandidaat-kopers om een energiezuinige woning te kopen. Een goede zaak voor hun financiën én een stap in de goede richting naar een klimaatneutraal Vlaanderen.

“Ons voorstel over borgstelling moet op korte termijn worden ingevoerd. De kloof wordt immers steeds groter tussen de huishoudens die zich nog een energie-efficiënte nieuwbouw kunnen veroorloven en de huishoudens die geen toegang meer hebben tot die markt. De instapkost is voor die laatste groep te hoog geworden door de gestegen vastgoedprijzen, de energievereisten en het aandeel eigen middelen dat de bank vraagt bij een hypothecair krediet. Huishoudens met een nieuwbouw kunnen nochtans hun woon- energielasten veel beter beheersen”, aldus Marc-Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.A. Tabel: Evolutie vergunningsaanvragen 2022-2023, afgelopen 11 maanden
AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Nieuwbouw-12%-13%-6%-18%-6%-11%


B. Grafiek – Vergunningsaanvragen per provincie
Nieuwbouw gaat er vooral in Vlaams-Brabant op achteruit

C. Cijfers vergunningsaanvragen per provincie
NIEUWBOUWAntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
20181153269821133676411104548536
20191635378301291281071470359905
20201439276731161074851208953249
20211258766651344180121149152196
20221291671201088768351012047878
202311309622199325599956242623

Ook interessant