Vastgoed

Donkere onweerswolken pakken zich samen boven Vlaamse woningmarkt

Donkere onweerswolken pakken zich samen boven Vlaamse woningmarkt
Stilaan staan alle knipperlichten op rood voor de woningbouw in Vlaanderen. De activiteiten nemen fors af en de aannemers in Vlaanderen zien de nabije toekomst somber in. Op de consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden na, gaan alle verleende kredieten in dalende lijn. Uit de gegevens van het BVK blijken de kredieten in Vlaanderen voor zowel woningbouw als voor renovaties aanzienlijk terug te lopen. Bovendien nemen ook de vergunningsaanvragen af en dat is een goede indicator voor de bouwactiviteit in de nabije toekomst. Daarom dringt Embuild Vlaanderen aan op ondersteunende maatregelen voor de bouwsector. Aangezien huishoudens vooral te kampen hebben met de eigen middelen die banken vragen bij een hypothecaire lening, roept de bouwfederatie de Vlaamse regering op om een borgstelling of waarborg in het leven te roepen.

Nieuwbouw krijgt rake klappen

We zien vandaag al een vertraging van de nieuwbouwactiviteit in Vlaanderen. Dit jaar werden tijdens de afgelopen 10 maanden 39.938 bouwvergunningen aangevraagd voor nieuwbouwwoningen. Dat is 7% minder dan vorig jaar. Toen werden er nog 43.173 aanvragen geregistreerd. Het aantal aanvragen in 2023 is opmerkelijk lager dan in de vorige jaren. In 2019 registreerde het Omgevingsloket Rapportering nog 54.579 aanvragen in de eerste 10 maanden van het jaar. De huidige evolutie van de vergunningsaanvragen is dan ook onrustwekkend. Dit vormt een goede indicator voor de toekomstige (dalende) activiteit in woningbouw. Bovendien is in Vlaanderen eveneens het aantal goedgekeurde vergunningen voor renovatie afgenomen met 8% ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2022 (bron Statbel, verwerking Embuild Vlaanderen).

Het pessimisme bij aannemers in Vlaanderen neemt dan ook toe. Uit een recente enquête van VOKA blijkt dat voor heel 2023 de industrie een achteruitgang van de economische activiteit verwacht van 6 procent, maar uit dezelfde enquête blijkt dat het voor de bouwsector maar liefst om 8 procent gaat.

“De terugval van de vergunningsaanvragen bedraagt momenteel 7%. Maar op het terrein zullen de bouwactiviteiten sterker in dalende lijn gaan, omdat de kredieten sneller teruglopen. Als de kredietverlening voor particulieren niet herneemt, zal de vraag naar bouwactiviteit immers nog veel meer afnemen. Daarom is het voorstel rond borgstelling voor de eigen middelen van groot belang. Dat instrument kan snel effect hebben en zal helpen om op zijn minst de verleende vergunningen effectief te realiseren”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.


Kredietverlening voor bouwen en verbouwen neemt sterk af

De hypothecaire kredieten in Vlaanderen bevinden zich momenteel op het laagste peil in jaren. Zo ging het in 2021 nog om dubbel zoveel kredieten als in dezelfde periode dit jaar. Ook in 2022 lag het aantal kredieten aanzienlijk hoger (zie bijlage).

Volgens het BVK (Beroepsvereniging van het Krediet) nemen in ons land alle kredieten af op de consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden na: in ons land kent het aantal kredieten voor de bouw van een woning (-4.786, hetzij -53,1%) de sterkste daling ten opzichte van het derde trimester van 2022. Ook het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.277, hetzij -29,1%) en het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (-8.062, hetzij -23,2%) kenden een sterke daling.

Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-311, hetzij -10,5%) daalt eveneens substantieel.

Aantal nieuwe hypothecaire kredieten - Vlaams gewest

Aantal nieuwe hypothecaire kredieten Vlaams gewest
Bron: NBB + verwerking Embuild Vlaanderen


Waarborg voor deel eigen middelen

Volgens Embuild Vlaanderen biedt een ‘waarborg eigen middelen’ de oplossing aan mogelijke kandidaat-bouwers die wel voldoende inkomen hebben maar over onvoldoende eigen middelen beschikken. Momenteel komen zij vaak niet in aanmerking voor een lening omdat hun leenlast volgens de bank te zwaar doorweegt. Een waarborg van de Vlaamse overheid kan dienen als compensatie voor een deel van de eigen middelen, zodat de kandidaat-bouwers toch een banklening kunnen krijgen. Dit voorstel kan vooral nieuwbouw ten goede komen, aangezien daar de volledige investering moet gebeuren bij aanvang van het project en nieuwbouw dient te voldoen aan de strengste energienormen.

Dankzij de waarborg voor een deel van de eigen middelen kunnen huishoudens onmiddellijk profiteren van een energie-efficiënte woning en bijgevolg laag energieverbruik. Het systeem van borgstelling zet geen bijkomende koopkracht in de markt en heeft bijgevolg geen prijsverhogend effect. Gezinnen die hiervan gebruik maken, betalen de lening ook terug. Het risico voor de bank blijft dan ook ongewijzigd, aangezien de buffer voor een hypothecaire lening dezelfde blijft dankzij de borgstelling door de overheid.