Nieuwbouw

MyPermit is nu ook beschikbaar in Stad Brussel

MyPermit is nu ook beschikbaar in Stad Brussel
Inwoners van de Stad Brussel hebben sinds deze week ook toegang tot het MyPermit Urban-portaal. Het portaal, dat werd ontwikkeld in 2020, maakt het mogelijk om stedenbouwkundige vergunningsaanvragen digitaal in te dienen en op te volgen.

Sinds juni 2023 kregen zes pilootgemeenten toegang tot het portaal. Sindsdien worden de meeste gewestelijke aanvragen (meer dan 3/4) digitaal ingediend bij Urban.brussels en 1/4 van de gemeentelijke aanvragen wordt nu ingediend via MyPermit.

Na dit mooie resultaat, dat mogelijk werd dankzij de gezamenlijke inspanningen van de pilootgemeenten en alle andere stakeholders.

Vanaf 21 november 2023 zijn ook 11 andere gemeentes, waaronder Stad Brussel toegetreden tot het MyPermit-platform om aanvragers 100% online toegang tot en verwerking van gemeentelijke vergunningsaanvragen aan te bieden.

Deze nieuwe fase markeert een verdere stap in de optimalisatie van administratieve processen, terwijl de optie van papieren aangifte behouden blijft om de toegankelijkheid voor alle burgers te garanderen.

Wat is MyPermit?

MyPermit is een digitaal loket en biedt aanvragers een 100% online proces, waardoor het indienen en opvolgen van hun aanvragen eenvoudiger wordt, met name dankzij de stapsgewijze begeleiding door het aanvraagformulier. Er zijn ook samenwerkingsmechanismen beschikbaar om de samenwerking en het delen van informatie tussen de aanvrager en zijn architect te vergemakkelijken.

MyPermit vereenvoudigt niet alleen het proces voor de aanvrager, maar optimaliseert ook het beoordelingsproces door documenten te dematerialiseren en platforms en tools beschikbaar te maken voor de verschillende betrokken partijen.

Het MyPermit-platform zal in de loop van de tijd blijven evolueren. Er zijn al verbeteringen gepland, rekening houdend met de feedback van aanvragers en partneradministraties.

Alle info via https://mypermit.brussels/nl/stedenbouw/

Anaïs Maes, (vooruit.brussels) Schepen bevoegd voor Stedenbouw in Stad Brussel:“Alle Brusselaars met bouwplannen kunnen nu ook via MyPermit digitaal een vergunning aanvragen. Het bespaart de aanvrager een papierberg en het contact met de betrokken diensten wordt geoptimaliseerd. Een nieuwe stap in de richting van de stroomlijning van de dienstverlening naar de Brusselaars toe.”


Fabian Maingain (DéFI), Schepen van Smart City en Administratieve Vereenvoudiging, verwelkomt deze stap voorwaarts. "Met MyPermit krijgen burgers en economische spelers een nieuw dienstverleningskanaal voor hun stedenbouwkundige procedures, om ze efficiënter en eenvoudiger te maken. Dit initiatief ligt in de lijn van het beleid om de werking van onze administratie te digitaliseren, dat sinds het begin van deze legislatuur wordt gevoerd.


Ans Persoons,(vooruit.brussels) Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw: “We blijven het leven van de Brusselaars makkelijker maken. 11 nieuwe gemeenten hebben zich ingeschreven op het elektronisch loket mypermit.brussels en zo kunnen hun inwoners nu online een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Het totaal aantal gemeenten staat op 17. Nog twee te gaan!”

Ook interessant